Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

DUROC: Delårsrapport juli 2019-September 2019

STARKT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

[]
Första kvartalet juli-september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 866,2 MSEK (704,4).
· Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats,
ökade

med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en
justerad

EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0).
· Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7
MSEK i

upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK
(

-27,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 83,4 MSEK (10,0).
· Resultat per aktie uppgick till 2,14 (0,26).
· Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i
koncernen från denna tidpunkt.
[* ]Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16.
För ytterligare information

John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra
enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen
lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl 07.15.

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive
förvärvet av Cotting-gruppen, ca 3 700 MSEK och har ca 1 200
medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC).
www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/delarsrapport-juli-2019-september-201...
https://mb.cision.com/Main/998/2955856/1137191.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.