Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Duroc: Har vidtagit besparingsprogram, behåller Micor

(SIX) Industrigruppen Duroc noterar en fortsatt låg
orderingång för Duroc Special Steel, men fallet har avtagit i
slutet av året och har stabiliserats på en låg nivå. Det
kostnadsbesparingsprogram som påbörjades under tredje kvartalet
har verkställts och beräknas ge cirka 5 miljoner kronor i
besparing under 2013 med en förskjutning mot slutet av året,
skriver Duroc i bokslutet.

Försäljningsprocessen av verksamheten i Micor har avbrutits.
Micor har verkställt ett besparingsprogram som ger cirka
4 miljoner kronor i kostnadsreducering under 2013.

Duroc Machine Tool har haft en svag orderingång under
framförallt det sista halvåret 2012. Maskinavsluten i Sverige
och Danmark vek ner kraftigt medan Baltikum haft bättre nivåer.
Reservdelar och service ökade sina volymer under året. Verktyg
har haft en god utveckling i Norge. Vid årsskiftet har
organisationen gjorts om till att fokusera på
produktområden snarare än geografisk yta, skriver Duroc.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.