Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

DUROC: Kommuniké från Durocs årsstämma 2014

Vid årsstämman beslutades följande;

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013, samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2013.

Stämman fastställde ett arvode om SEK 150 000 till ordförande samt SEK
75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor
beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl
Östring och Thomas Håkansson.

Till styrelsens ordförande valdes Sture Wikman.
PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor, med Nicklas Kullberg som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende
av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000
aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst
så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen
bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med
stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.

För ytterligare information

Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 maj 2014 kl 19.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/kommunike-fran-durocs-arsstamma-2014,c...
http://mb.cision.com/Main/998/9581235/241957.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.