Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-13

Dustin Group AB: Årsstämma 2015/16

Dustin Group AB ("Dustin" eller "Bolaget") tillkännagav idag att
dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som
styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Gunnel
Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén, Mattias Miksche och Maija
Strandberg samt valde Caroline Berg och Mia Brunell Livfors till nya
styrelseledamöter. Fredrik Cappelen omvaldes som styrelsens
ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade
revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2016/17. Jennifer Rock Baley kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015/16 och beslutade om
en utdelning om 2,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes torsdagen den 15 december 2016 och
utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 20
december 2016.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/16.

Årsstämman beslutade även att:

· godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för
valberedningen,

· godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt huvudprinciperna för och omfattningen av Dustins aktierelaterade
långsiktiga incitamentsprogram för 2017. Incitamentsprogrammet består
av en emission av högst 1 159 996 teckningsoptioner, fördelade på en
serie, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen
och andra nyckelpersoner inom Dustin. Sammanlagt omfattar
incitamentsprogrammet cirka 25 personer. Rätten att teckna
teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB,
som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse
av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande
optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Baserat på
befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det
föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 159
996 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,5
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.
Incitamentsprogrammet innefattar även en möjlighet för deltagare i
Norge att delta i ett syntetiskt optionsprogram. Information om
Dustins befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen och på
Bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med
tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och
privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga
mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins
medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med
tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs
i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret
2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av
Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och
medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm
sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dustin-group-ab/r/arsstamma-2015-16,c2147984
http://mb.cision.com/Main/11857/2147984/603278.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.