Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Dustin Group AB: Q1: Stärkt position på en utmanande marknad

Första kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 12,2 procent till 3 508 miljoner
kronor (3 127).

· Den organiska tillväxten var 6,1 procent (5,9) varav SMB 0,3
procent (7,8), LCP 15,1 procent (4,9) och B2C -23,4 procent (2,0).
Tillväxten har påverkats av en fortsatt avvaktande företagsmarknad.

· Bruttomarginalen uppgick till 16,0 procent (17,4).
· Justerat EBITA minskade till 156 miljoner kronor (162) motsvarande
en justerad EBITA-marginal om 4,5 procent (5,2), som en följd av
fortsatta investeringar och en förändrad försäljningsmix.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118 miljoner kronor (149),
inklusive jämförelsestörande poster om -14 miljoner kronor (3).

· Kvartalets resultat uppgick till 86 miljoner kronor (111).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,97 kronor
(1,38).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225
miljoner kronor (-51).

· Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA
under den senaste tolvmånadsperioden var 2,6 exklusive effekterna
från implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal (2,9 vid utgången av
2018/19). Inklusive effekterna av IFRS 16 uppgår nyckeltalet till
3,0.

"Vi har ytterligare stärkt vår marknadsposition under verksamhetsårets
första kvartal. Omsättningen ökade med över 12 procent, varav drygt 6
procent organiskt. Den justerade EBITA-marginalen minskade jämfört
med motsvarande period föregående år, men förbättrades i förhållande
till de två närmast föregående kvartalen. Vi har framgångsrikt
lanserat onlineplattformen och driftsatt vårt nya regionala lager i
Nederländerna. Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt på våra
befintliga marknader och har en tydlig plan för att nå vårt
marginalmål", säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden
och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande
tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och
privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin
fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas
behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande
tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt
lösning.

Dustin har mer än 1800 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret
2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins
intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat
på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka,
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dustin-group-ab/r/q1--starkt-position-pa-en-u...
https://mb.cision.com/Main/11857/3004302/1171280.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.