Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-05

East Capital: East Capital vinner viktigt prejudicerande rättsfall på Caymanöarna

East Capital, ett bolag specialiserat på investeringar i frontier- och
tillväxtmarknader, meddelar att The Grand Court på Caymanöarna dömt till East
Capitals fördel i ett prejudicerande rättsfall för att fastställa värdet på
en aktie i samband med en fusion av bolag, där minoritetsägare köps ut mot
kontanter. Det aktuella rättsfallet gäller Integra Group (ett bolag med säte
på Caymanöarna) som tillhandahåller olika tjänster i samband med
oljeutvinning, och som offentliggjorde en Management Buy Out (MBO) i mars
2014 till ett pris som East Capital ansåg var lägre än bolagets verkliga
värde (fair value).

Domstolens beslut, daterat den 28 augusti 2015, innebär att East Capital blir
den första investeraren någonsin att fullfölja hela rättsprocessen i enlighet
medCayman Islands Companies Law
i syfte att fastställa verkligt värde. Domstolens beslut fastställde värdet på
East Capitals fonders innehav i Integra (inklusive ränta) till ett pris som
är 24 % högre än det som erbjöds i samband med MBO:n.

Som investeringsspecialist är East Capital en långsiktig och aktiv investerare
i ett stort antal bolag, däribland Integra Group, som var noterat på London
Stock Exchange. Bolaget blev föremål för en MBO under våren 2014. East
Capital har sedan MBO:n offentliggjordes menat att det erbjudna priset inte
var skäligt då det var lägre än det som East Capital bedömde var bolagets
verkliga värde.

Under rådande omständigheter ansåg East Capital att det var ytterst angeläget
att säkerställa att det verkliga värdet av innehavet i Integra kom East
Capitals fondandelsägare till godo. East Capital vidtog därför rättsliga
åtgärder genomCayman Islands Companies Law
, en lagstiftning som möjliggör för aktieägare som inte samtycker till det
pris som erbjuds vid en fusion att begära att domstolen fastställer det
verkliga värdet, i det fall parterna inte själva kan komma överens om ett
pris.

East Capitals investeringsteam har efter det att MBO:n meddelades arbetat
målinriktat för att fondandelsägarna ska erhålla ett pris som motsvarar det
verkliga värdet av Integra. Domstolens beslut innebär att värdet av East
Capitals fonders respektive innehav i Integra (inklusive ränta) värderades
upp med 24 procent jämfört med det ursprungligen erbjudna priset (mätt i
USD).

Jacob Grapengiesser, delägare på East Capital, kommenterar fallet: ”Som en
långsiktig och aktiv aktieägare är det vårt ansvar i sådana här fall
att göra allt vi kan för att våra fonders andelsägare ska få ta del av ett
korrekt värde. Vi har upplevt att domstolsprocessen varit effektiv och
rättvis. Det faktum att Caymanöarnas Grand Court visat förståelse för fallet
och haft förmågan att fastställa det verkliga värdet stärker rättigheterna
för många minoritetsaktieägare som just nu befinner sig i liknande
situationer.

Kontakt

Maria Jansson, Marcom Manager, East Capital

08-505 88 626, 070-601 10 37

mediaenquiries@estcapital.com

Om East Capital

East Capital är specialist på tillväxtmarknader och frontiermarknader.
Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående
kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av
investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 23 miljarder SEK i noterade
och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm,
samt kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och
Tallinn.www.eastcapital.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.