Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-01

East Capital Explorer AB: Aktiemarknadsnämnden uttalar sig avseende röstdeltagande vid ECEX kommande extra bolagsstämma

Aktiemarknadsnämnden har behandlat en framställning från East Capital
Explorer (publ) ("ECEX") avseende god sed vid
närståendetransaktioner. Frågan föranleddes av att ECEX, såsom
meddelats den 11 februari, avser kalla till en extra bolagsstämma för
att besluta om uppsägning av investeringsavtalet mellan East Capital
och bolaget. I framställningen ombads Aktiemarknadsnämnden uttala
huruvida det är förenligt med god sed att East Capital, i sin
egenskap av aktieägare, vid en bolagsstämma i East Capital Explorer
deltar i en omröstning om investeringsavtalets upphörande.
Aktiemarknadsnämnden gör bedömningen att det inte är oförenligt med
god sed att East Capital deltar i en omröstning avseende uppsägning
av avtalet.

Nämnden offentliggör ett sammandrag av uttalandet idag. Uttalandet
kommer senare att offentliggöras i sin helhet.

Kontaktinformation

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital
Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare
målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i framför allt onoterade
bolag och inom fastighetssegmentet, men har även investerat via East
Capitals alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget
fokuserar på snabbväxande sektorer såsom detaljhandel, telekom och
fastigheter. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 1 april
2016 klockan 09:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/aktiemarknadsnamnde...
http://mb.cision.com/Main/13001/9946857/495258.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.