Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2016

Viktiga händelser under kvartalet

· Substansvärdet per aktie var 9,00 EUR, oförändrat sedan dec 2015.
Totalt substansvärde var 253 MEUR

· Överenskommelse om att sälja innehavet i Starman till Providence
Equity för ca 81 MEUR, motsvarande en årlig nettoavkastning på 24-27
% med möjlighet till en tilläggsköpeskilling på upp till 5 MEUR.
Transaktionen, som förväntas slutföras under kvartal två, medför en
vinstdelningsskuld på cirka 6,5 MEUR som ingår i substansvärdet för
kvartalet

· Fastighetssegmentet ökade i värde med 2,3 %, och Private Equity
med 3,3 %, medan de noterade innehaven sjönk med 4,7 % under kvartal
ett

· En utdelning för 2015 på 0,80 SEK, eller 0,09 EUR, per aktie
kommer att föreslås till årsstämman 9 juni

Viktiga händelser efter kvartalet

· Extra bolagsstämman den 9 maj godkände uppsägningen av
investeringsavtalet med East Capital. Följaktligen kommer resultatet
för kvartal två att belastas med 8,6 MEUR avseende kompensation till
East Capital för tjänster enligt ett övergångsavtal samt för upplupen
vinstdelning i 3 Bur?s. Ytterligare totalt 2,0 MEUR kommer att
belasta resultatet för kvartal tre 2016, avseende köp av röstaktierna
i det gemensamt ägda bolaget i Luxemburg

· Som meddelat kommer ett återköpsprogram att påbörjas 20 maj, där
aktieåterköp kommer att ske så länge substansrabatten är över 20 %

· I kvartal två kommer utdelningar om totalt 1,2 MEUR att mottas;
0,4 MEUR från Komercijalna Banka Skopje och 0,8 MEUR från East
Capital Baltic Property Fund II som avser att betala utdelningar
halvårsvis från och med kvartal två

Kontaktinformation

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital
Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum
utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets
investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private
equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och
konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer är
noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 19 maj
2016 klockan 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/east-capital-explor...
http://mb.cision.com/Main/13001/2012269/517579.pdf
http://mb.cision.com/Public/13001/2012269/a2ca52bd89a4ec5e.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.