Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-20

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer återupptar aktieåterköp

Styrelsen i East Capital Explorer AB har beslutat att lansera ett nytt
aktieåterköps-program som ska löpa under perioden 21 augusti till och med 6
oktober 2015.

"Vi tycker att det är en mycket god investeringsmöjlighet att återköpa egna
aktier till dagens kursnivåer, som inte återspeglar värdet och potentialen vi
ser i vår portfölj. Under de tre senaste åren har vår portfölj skiftat
betydligt mot private equity och fastigheter, med nya investeringar i
Baltikum medan Rysslandsexponeringen har minskat rejält. Det är glädjande att
notera att vårt substansvärde har ökat med 16 procent under samma period,
medan indexet MSCI Emerging Markets Europe har gått ned med 21 procent",
säger Mia Jurke, VD för East Capital Explorer i en kommentar.

Bolaget har sedan 2009 distribuerat totalt 67 MEUR till aktieägarna via
återköp, utdelning och inlösen. De senaste tre åren har detta motsvarat en
årlig direktavkastning på 7-8 procent. Beslutet att återköpa aktier faller
inom ramen för bemyndigandet som styrelsen erhöll vid årsstämman 2015, enligt
vilket bolaget kan återköpa maximalt 10 procent av utestående aktier fram
till nästa årsstämma. Bolaget har för avsikt att återköpa aktier under
perioden 21 augusti till och med 6 oktober 2015, då handelsfönstret stängs på
grund av den kommande Q3-rapporten.

Återköp av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

* Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler
rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för
emittenter
* Återköp av aktier skall ske till aktiepris inom det registrerade
kursintervallet vid varje tidpunkt, vilket avser intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs
* Bolaget får endast återköpa så många aktier att East Capital Explorers
innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget

Verkställande av beslutet är avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och
bolagets kapitalposition vid varje tidpunkt. East Capital Explorer äger idag
166 100 egna aktier. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2016, eller
tidigare, att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta
aktierna.

Kontaktinformation

Mia Jurke
, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32
Lena Krauss
, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Kalender för finansiell information

* Delårsrapport, kvartal 2 2015 - 20 aug 2015
* Delårsrapport, kvartal 3 2015 - 5 nov 2015
* Bokslutskommuniké 2015 - 11 feb 2016

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap.

Notering:
Nasdaq Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -
Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015 klockan 07:45
CET.

150820 - Pressmeddelande
http://hugin.info/143006/R/1946587/706414.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1946587

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.