Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-25

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer avser återköpa egna aktier

Styrelsen i East Capital Explorer AB har den 24 mars beslutat att initiera ett
återköpsprogram av bolagets egna aktier i syfte att öka aktieägarvärdet.
Beslutet om återköp har fattats inom ramen för 2014 års årsstämmas
bemyndigande till styrelsen, vilket styrelsen nu tar i anspråk. Bemyndigandet
gäller fram till årsstämman 2015. Bolaget avser att genomföra återköp under
perioden 25 mars till och med 13 april 2015, då handelsfönstret stängs på
grund av den kommande rapporten för första kvartalet.

"Just nu kan vi köpa våra egna aktier till en rabatt på cirka 40 procent mot
substansvärdet. Vi tror starkt på vårt substansvärde och vår portfölj, vars
största exponering är mot stabila private equity- och fastighetsinnehav i
Baltikum och endast till en begränsad del mot ryska innehav, vilket vi tror
att nuvarande aktiekurs inte reflekterar. Styrelsen har dessutom föreslagit
årsstämman ett inlösenprogram där 5 procent av aktierna kan lösas in till
substansvärdet. Vi är övertygade om att detta sammantaget skapar stort värde
för våra aktieägare", säger East Capital Explorers VD Mia Jurke i en
kommentar.

Återköp av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

* Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av
egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
* Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs
* Under nuvarande mandat får maximalt 2 994 326 aktier återköpas, motsvarande
10 procent av bolagets utestående aktier

East Capital Explorer äger idag inga egna aktier. Verkställande av beslutet är
avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och bolagets kapitalposition vid
varje tidpunkt. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2016, eller tidigare,
att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta aktierna.

Bolaget har under 2009-2014 distribuerat totalt 53 MEUR till aktieägarna via
återköp, utdelning och inlösenprogram. Inlösenprogrammen för 2013-2015
kommer, om årets föreslagna inlösenprogram godkänns vid årsstämman, ha gett
aktieägarna en direktavkastning motsvarande runt 8 procent per år.

Kontaktinformation

Mia Jurke
, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32
Lena Krauss
, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Kalender för finansiell information

* Årsstämma 2015 - 21 apr 2015
* Delårsrapport, kvartal 1 2015 - 13 maj 2015
* Delårsrapport, kvartal 2 2015 - 20 aug 2015
* Delårsrapport, kvartal 3 2015 - 5 nov 2015

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap.

Notering:
Nasdaq Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -
Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 25 mars 2015 klockan 08:30 CET.

150325 - Pressmeddelande
http://hugin.info/143006/R/1906015/678455.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1906015

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.