Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer (ECEX): Nytt återköpsmandat mellan 17 maj och 30 juni 2017

Såsom offentliggjordes den 7 april 2016 har styrelsen i East Capital
Explorer AB (publ) beslutat att genomföra ett återköpsprogram av
bolagets egna aktier så länge som aktien handlas med en rabatt över
20 procent mot senast publicerade substansvärde i SEK. Styrelsen fick
den 15 maj 2017 ett förnyat bemyndigande från årsstämman och avser
därmed att fortsätta genomföra återköp i enlighet med detta. Syftet
med återköpen är att sätta ned bolagets aktiekapital. Verkställande
av beslutet är avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och
bolagets kapitalposition vid varje tidpunkt.

Hittills har East Capital Explorer genom programmet återköpt
sammanlagt 3 536 080 egna aktier för 230 MSEK. Den 15 maj 2017 ägde
Bolaget 1 036 080 egna aktier. Det totala antalet aktier och röster i
East Capital Explorer uppgår till 25 661 563.

Framöver under perioden från den 17 maj 2017 till den 30 juni 2017
kommer East Capital Explorer att genomföra återköp i enlighet med
safe harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk och Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("MAR"), vilket innebär att
återköpen förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära
handelsbeslut[1] (http://#_ftn1) inom ramen för följande villkor:

- Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

- Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Maximalt 2 481 603 aktier får återköpas under perioden 17 maj till 30 juni 2017. Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

- Återköp får göras för maximalt 60 MSEK under perioden.

- Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar 80 % av bolagets senast publicerade substansvärde per aktie.

- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Kontaktinformation

Lena Krauss, CFO, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 246 miljoner euro, som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets
största investeringsregion. Bolaget övergår för närvarande mot att
bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara
kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva
kommersiella fastigheter med låga vakanser, stabila hyresgäster och
centrala lägen i de baltiska huvudstäderna. East Capital Explorer är
noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Denna information är sådan information som East Capital Explorer AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj
2017 kl. 12:30 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Det diskretionära mandatet innebär att ett
kreditinstitut kan utföra återköp för Bolagets räkning även under
Bolagets stängda perioder i samband med finansiella rapporter eller
om bolaget vid förvärvstillfället innehar insiderinformation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/east-capital-explor...
http://mb.cision.com/Main/13001/2266512/675023.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.