Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer inleder återköpsprogram idag

Såsom offentliggjordes den 7 april 2016 har styrelsen i East Capital
Explorer AB (publ) beslutat att initiera ett återköpsprogram av
bolagets egna aktier så länge som aktien handlas med en rabatt över
20 procent mot senast publicerade substansvärde i svenska kronor.
Styrelsens beslut om återköp har fattats inom ramen för 2015 års
årsstämmas bemyndigande till styrelsen. Det nuvarande bemyndigandet
gäller till och med dagen för årsstämman 2016, den 9 juni 2016.
Bolagets avsikt är dock att fortsätta genomföra återköp även efter
detta, förutsatt att årsstämman ger bolaget förnyat mandat.

Bolaget avser att genomföra återköp från och med den 20 maj 2016, inom
ramen för de begränsningar som beskrivs nedan. Syftet med återköpen
är att sätta ned East Capital Explorers aktiekapital.

Återköp av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

- Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

- Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Maximalt 2 532 450 aktier får återköpas (inräknat eventuella blockaffärer) under nuvarande mandat till och med den 9 juni 2016, dock får bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

- Från och med den 10 juni 2016, förutsatt att bolaget får förnyat återköpsmandat, får maximalt 2 816 156 aktier återköpas (inräknat eventuella blockaffärer). Om denna kvot uppnås har styrelsen möjlighet att åter makulera aktier i eget förvar och att därefter inleda ett nytt återköpsoprogram, dock får bolaget inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i East Capital Explorer uppgår till 28 476
792. Bolaget äger idag 315 229 egna aktier. Styrelsen ämnar föreslå
årsstämman 2017 eller tidigare att aktiekapitalet i East Capital
Explorer sätts ned genom indragning av de aktier som har återköpts
under detta program. Verkställande av beslutet är avhängigt
marknadsvillkor, gällande regler och bolagets kapitalposition vid
varje tidpunkt.

Kontaktinformation

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital
Explorer, 073 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum
utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets
investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private
equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och
konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer är
noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 20 maj
2016 klockan 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/east-capital-explor...
http://mb.cision.com/Main/13001/2013386/518382.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.