Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-07

East Capital Explorer AB: ECEX avser introducera rabattmekanism

East Capital Explorer AB (publ) ("ECEX") meddelar idag sin avsikt att
inleda ett aktieåterköpsprogram under förutsättning att den
föreslagna gemensamma uppsägningen av bolagets investeringsavtal med
East Capital godkänns vid en extra bolagsstämma den 9 maj 2016. Vid
en lansering, kommer återköp att genomföras så länge som bolagets
aktier handlas med en rabatt över 20 procent mot senast publicerade
substansvärde.

Utöver detta meddelar styrelsen sin avsikt att framöver sammankalla en
extra bolags-stämma för att makulera återköpta aktier, om
återköpsmandatet på 10 procent av utestående aktier har uppnåtts, och
för att söka förnyat återköpsmandat.

Beslutet om återköp av aktier faller inom ramen för det bemyndigande
som lämnats bolagets styrelse av årsstämman 2015. Detta bemyndigande
gäller till och med årsstämman 2016. Om extrastämman den 9 maj
godkänner styrelsens förslag om uppsägning av investeringsavtalet,
avser bolaget att starta återköpsprogrammet kort efter
extrastämman[i] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

Vänligen finn ytterligare information i dagens pressmeddelanden om
styrelsens förslag till extra bolagsstämman avseende gemensam
uppsägning av investeringsavtalet. Bolagets största ägare East
Capital stöder det ovan nämnda återköpsinitiativet likväl som
förslaget till uppsägning av investeringsavtalet.

"Att införa ett brett och aktivt återköpsprogram med en tydlig
koppling till substansrabatten är helt i linje med vår ambition att
öka aktieägarvärdet som ett oberoende och självständigt
investeringsbolag. Vi har för närvarande betydande likvida
placeringar som inte ses som kärninnehav och som kan användas för
återköp. Detta innebär dock inte att vi lägger nya investeringar helt
på is, men alla nya investeringar kommer att utvärderas noga mot
återköp", säger Mia Jurke, VD på East Capital Explorer i en
kommentar.

Under 2009-2015 har bolaget skiftat ut totalt 68 MEUR till sina
aktieägare genom återköp, utdelningar och inlösenprogram. Vidare har
redan meddelats att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,80
SEK (0,09 EUR) per aktie, motsvarande totalt cirka 2,4 MEUR, för
godkännande på bolagets årsstämma 2016.

Kontaktinformation

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital
Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare
målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade
bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity-,
fastighets- och alternativa fonder. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget
fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som
detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East
Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 april
2016 kl. 08:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

[i] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Bolaget avser återköpa
aktier under s.k. "Safe harbour"-regler, vilket innebär att bolaget
inte förhindras att göra återköp under stängda perioder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/ecex-avser-introduc...
http://mb.cision.com/Main/13001/9950822/497655.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.