Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Eastnine AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

2019 blev ett år med kraftig tillväxt i förvaltningsresultatet och
positiv värdetillväxt i både fastighetsportföljen och övriga
investeringar. Bra uthyrningsarbete innebar att kvartal fyra uppvisar
positiv nettouthyrning till högre hyresnivåer än vad som gällde för
fastighetsportföljen vid årets slut.

Januari - december 2019

· Hyresintäkterna ökade med 46 procent till 13 348 TEUR (9 130) på
grund av större fastighetsbestånd och högre hyresnivå.

· Driftnettot ökade med 55 procent till 11 946 TEUR (7 690).
· Förvaltningsresultatet ökade med 73 procent till 5 489 TEUR (3
180).

· Orealiserade värdeförändringar uppgick till 26 944 TEUR (8 386),
varav 10 208 TEUR (5 483) hänförs till fastigheter, -1 006 TEUR
(-782) till derivat och 17 742 TEUR (3 685) till investeringar.

· Realiserade värdeförändringar och utdelningar från investeringar
uppgick till 5 403 TEUR (5 402).

· Årets resultat uppgick till 35 266 TEUR (15 641), motsvarande 1,66
EUR per aktie (0,71).

· Soliditeten uppgick till 64 procent (76) och belåningsgraden till
47 procent (43).

· Uthyrningsgraden ökade med 3,9 procentenheter till 92,7 procent
(88,8).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,70 SEK per aktie (2,30) att
utbetalas vid två tillfällen i maj respektive november om vardera
1,35 SEK per aktie. Utdelningen motsvarar 2,0 procent av
substansvärdet per sista december 2019 och en ökning om 17 procent.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· Kontorsfastigheterna Valdemara Centrs, om cirka 8 600 kvm i Riga,
samt S7-2, om cirka 16 000 kvm i Vilnius, tillträddes i oktober.

· I december förvärvades och tillträddes fastigheten Kimmel i Riga,
huvudsakligen bestående av projektmark.

· I oktober avyttrade Eastnine hela innehavet i East Capital Baltic
Property Fund III till substansvärde.

· Nettouthyrningen under kvartalet var positiv och uppgick på
årsbasis till 99 TEUR. Genomsnittlig hyresnivå var 15,2 EUR per kvm
och månad, jämfört med ett genomsnitt på 14,7 EUR i slutet av
december 2019.

Viktiga händelser efter årets slut

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut.

Vd-kommentar

Snabb tillväxt i portföljen och förbättrat resultat

"Eastnine avslutade 2019 starkt, precis som året inleddes.
Förvaltningsresultatet steg kraftigt, framför allt på grund av ett
större fastighetsbestånd, men också på grund av högre hyresnivå.
Positiv utveckling för såväl våra fastigheter som investeringen i
modekedjan Melon Fashion Group gör att orealiserade värdeförändringar
uppgick till betydande belopp under året, med en tyngdpunkt på sista
kvartalet.

Fastighetsbeståndet växte med stora förvärv i både Vilnius samt Riga
och målbilden är klar. Många intressanta förvärvsobjekt i vår
pipeline gör att vi fortsätter tillväxtresan. Ett större
fastighetsbestånd innebär att vi kan höja effektiviteten och vässa
vårt erbjudande till kunderna.

I enlighet med Eastnines strategi ska kassaflödesfastigheter kryddas
med ett och annat spännande och lönsamt projekt. På det nyförvärvade
kvarteret Kimmel i Riga kan inrymmas totalt upp mot 38 000 kvm. Det
centrala läget och storleken på kvarteret ger oss chansen att
utveckla inte bara kontor, utan även mötesplatser för människor
inkluderande restauranger och nöjen till gagn för Rigaborna. Samma
tanke har vi självklart också i Vilnius. Vår ambition är att Eastnine
ska vara den främsta hyresvärden inom vårt segment. Vi vill att våra
kontorslokaler ska utgöra en konkurrensfördel för hyresgästerna när
de ska attrahera medarbetare och skapa affärer. Många bedriver högt
kvalificerad verksamhet med internationell inriktning och ofta inom
IT.

Ambitionen att vara den främsta hyresvärden kan bara uppnås med egen
personal. Vi har under 2019 inlett etableringen av ett kontor i Riga
samt anställt flera nya kvalificerade medarbetare i Eastnine som
kompletterat den befintliga kompetenta styrkan. Tillsammans står vi
redo att ta oss an ännu ett spännande år", säger Eastnines vd
Kestutis Sasnauskas.

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar Kestutis Sasnauskas vd på Eastnine samt
Britt-Marie Nyman CFO och vice vd

bokslutskommunikén vid en telefonkonferens. Vänligen ring följande
telefonnummer för att delta:

08 566 427 04 (SE), +1 833 823 05 89 (US), +44 333 300 92 64 (UK), +45
781 501 09 (DK). Presentations-material kommer att finnas
tillgängligt på www.eastnine.com 15 minuter innan konferensen börjar.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde
om 290 MEUR och ett substansvärde om 268 MEUR. Eastnines vision är
att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan
flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan
utvecklas. Affärsidén är att Eastnine ska vara den ledande
långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i
förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat
på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontakt-personers försorg, för offentliggörande den 21
februari 2020 kl. 8:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/bokslutskommunike-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/13001/3040529/1197683.pdf
https://mb.cision.com/Public/13001/3040529/919492435ae6b817.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.