Du är här

2018-08-29

Eastnine AB (publ): Eastnine AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2018

Viktiga händelser under kvartalet:

· Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 109,5 SEK, eller 10,48 EUR, en
minskning motsvarande 1,5 % i kvartalet¹.

· Kärnsegmentet direktägda fastigheter ökade i värde med 2,2 % och
fastighetsfonder med 2,1 %, medan segmentet övriga minskade med 3,0 %
på grund av valutaomräkning av MFG till följd av en försvagad rubel.

· Avyttring av det resterande innehavet i EC Global Frontier Markets
Fund om 3,7 MEUR.

· Årsstämman godkände en ordinarie utdelning om 2,10 SEK per aktie
med halvårsvisa utbetalningar om 1,05 SEK, och ett långsiktigt
aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets anställda.

· Johan Ljungberg och Peter Wågström valdes in som nya
styrelseledamöter och ersatte Lars O Grönstedt och Göran Bronner.
Liselotte Hjorth valdes till ny styrelseordförande.

· Efter makuleringen av 2 445 772 aktier i maj återköptes 206 300
aktier till ett snittpris på 93,84/aktie, för sammanlagt 1,9 MEUR.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

· Bygget av det tredje tornet i 3Bur?s "3Bur?s Development", med 12
900 kvm fullt uthyrd kontorsyta, färdigställdes och godkändes i
augusti. Inflyttning sker successivt under september-december.

· Förnyat återköpsmandat till och med 30 september 2018, varvid 237
660 aktier återköptes under perioden 1 juli - 27 augusti till en
snittkurs om 95,77 SEK per aktie.

· Eftersom Eastnine idag till övervägande del är ett rörelsedrivande
fastighetsbolag, kommer bolaget att fr.o.m. Q3 2018 övergå till
konsoliderad rapportering där de direktägda fastighetsbolagen ingår i
koncernredovisningen

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 232,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2018 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/eastnine-ab-publicerar-de...
http://mb.cision.com/Main/13001/2602718/898946.pdf
http://mb.cision.com/Public/13001/2602718/aeae19aa0b4ed7df.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.