Du är här

2017-09-26

Eastnine AB (publ): Eastnine fastställer ny utdelningspolicy, nya finansiella mål och ändringar i sitt återköps­program

Styrelsen i Eastnine AB (publ), tidigare East Capital Explorer, har
beslutat att införa nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy,
samt att ta bort den nuvarande 20-procentiga tröskeln i sitt
återköpsprogram, i och med bolagets kommunicerade omvandling till ett
baltiskt fastighetsbolag.

Som tidigare kommunicerats, genomgår Eastnine en omvandling från ett
diversifierat östeuropeiskt investmentbolag till ett baltiskt
fastighetsbolag. Transformationen förväntas vara slutförd före slutet
av 2020. Under uppbyggnadsfasen kommer Eastnine att skapa en portfölj
av A-klasskontor, i eller nära de centrala affärsdistrikten i de tre
baltiska huvudstäderna. Fokus ska vara på moderna och hållbara
fastigheter med stabila hyresgäster. Parallellt med detta kommer
Eastnine att fortsätta avyttra icke-kärninnehav. Tidplanen för
avyttringarna är avhängig av marknadsvillkor och likviditet, bland
annat.

Utdelning och återköp

- Utdelningen ska motsvara minst 50 % av förvaltningsresultatet. Under
uppbyggnadsfasen ska den årliga utdelningen uppgå till minst 2,0 % av
substansvärdet vid utgången av föregående årsslut

Eastnine fortsätter tillsvidare sitt återköpsprogram som inleddes i
maj 2016. Efter att det pågående återköpsmandatet löper ut den 30
september 2017, kommer Eastnine dock att avlägsna
substansrabattsbegränsningen på 20 procent. Detta innebär att aktier
kommer att köpas tillbaka så länge som de handlas under sitt
substansvärde.

Finansiella mål för investeringar i direktägda fastigheter

- Belåningsgraden ska inte överstiga 65 % på portföljnivå

- Avkastningen på eget kapital ska, över en femårsperiod, uppgå till
13-15 %

- Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0x

- Förvaltningsresultatet (kapacitet) ska nå 15 MEUR senast vid slutet
av år 2020

Under uppbyggnadsfasen 2017-2020 kan belåningsgraden och avkastningen
på eget kapital vara lägre, till följd av att Eastnine för närvarande
har en stark kassa som kommer att utgöra den främsta
finansieringskällan för nya förvärv till dess att kassan är
investerad.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 233 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av
attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 september 2017 kl.14:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/eastnine-faststaller-ny-u...
http://mb.cision.com/Main/13001/2354512/727704.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.