Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

Eastnine AB (publ): Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 januari och 31 mars 2018

Såsom tidigare meddelats, har styrelsen i Eastnine AB (publ) beslutat
att genomföra återköp i enlighet med det mandat som erhölls av
årsstämman den 15 maj 2017. Såsom vidare meddelades den 26 september
2017, får återköp göras av en bank eller värdepappersinstitut för
bolagets räkning, så länge bolagets aktie handlas till en rabatt mot
sitt senast publicerade substansvärde per aktie i EUR.

Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler
rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk
för emittenter, mot kontantbetalning, till ett pris per aktie inom
det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpen får inte ske
i sådan omfattning att Bolaget vid någon tid innehar mer än 10
procent av Bolagets aktier. Syftet med återköpen är att sätta ned
bolagets aktiekapital.

Under perioden från den 1 januari 2018 till den 31 mars 2018 kommer
Eastnine att genomföra återköp i enlighet med safe
harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(596/2014/EU) om marknadsmissbruk och Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/1052 ("MAR"), vilket innebär att återköpen
förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära
handelsbeslut inom ramen för följande villkor:

- Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

- Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

- Återköp får göras för maximalt 50 MSEK under perioden.

- Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar bolagets senast publicerade substansvärde per aktie i EUR, översatt till SEK[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Den 21 december 2017 ägde Bolaget 1 816 415 egna aktier. Det totala
antalet aktier och röster i Eastnine uppgår till 24 816 033.

Styrelsen ämnar föreslå att aktiekapitalet i Eastnine sätts ned genom
indragning av de aktier som har återköpts under detta program, vilket
kan ske vid en extra bolagsstämma eller senast vid årsstämman 2018.

För mer information kontakta Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 232 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av
attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 december 2017 kl. 13:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Enligt den SEK/EUR-kurs
som visas på Bloomberg som föregående dags CLOSE.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/eastnine--nytt-aterkopsma...
http://mb.cision.com/Main/13001/2421191/771275.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.