Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Eastnine AB (publ): Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som består av Magnus Lekander, valberedningens
ordförande (East Capital), David Bliss (Lazard Asset Management),
Mathias Svensson (Keel Capital) och Liselotte Hjorth
(styrelseordförande i Eastnine), föreslår följande till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson, Kanter Advokatbyrå,
utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5)
styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1)
registrerat revisionsbolag utan någon revisorssuppleant

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med 800 000 kronor och för övriga styrelseledamöter med 400 000
kronor per styrelseledamot. Det föreslås att ingen ytterligare
ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Peter Elam Håkansson, Liselotte
Hjorth, Nadya Wells, Peter Wågström och Johan Ljungberg.
Valberedningen föreslår att Liselotte Hjorth väljs till styrelsens
ordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Efter genomförd upphandling föreslår valberedningen omval av det
registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor, med den
auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.
Förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag om bolagsordningsändring ska revisorns mandattid gälla intill
slutet av nästa årsstämma, i annat fall intill slutet av årsstämman
2023. Valberedningens förslag överensstämmer med rekommendationen
från styrelsen, som agerar som revisionsutskott. Varken
valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation till revisor
har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat
av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Information om föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens
motiverade yttrande finns på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Magnus Lekander, Valberedningens ordförande, 08-505 88 544

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett
substansvärde på 240,8 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap,
sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
april 2019 kl. 11.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/valberedningens-forslag-...
https://mb.cision.com/Main/13001/2796666/1031785.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.