Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-05

EasyFill AB (publ.) 556653-2924 Information gällande företrädesemission som avslutades 25 juni 2020

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 7 augusti 2020. Stoppdagen är den 11 augusti 2020. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 13 augusti 2020. Handeln med TO 2B kommer att inledas den 13 augusti 2020 på Spotlight Stock Market.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 142 780,70 SEK fördelat på 111 427 807 aktier varav 2 226 223 av serie A, 96 596 651 stycken av serie B och 12 604 933 stycken av serie C. Samt har emitterats 5 312 540 teckningsoptioner av serie TO 2B.

Villkor för dessa:  

  • Teckningsoptionernas löptid är till och med den 30 november 2020.
  • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.
  • Vid full lösen av teckningsoptionerna emitteras 5 312 540 nya aktier av serie B.
  • Teckningskursen per ny B aktie ska uppgå till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets B aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före löptidens utgång. Lösenkursen kan som lägst uppgå till 0,62 SEK, högst till 0,77 SEK. Beloppet som tecknas kan därmed maximalt uppgå till 4,1 MSEK före emissionskostnader.
Författare EasyFill

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.