Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

EasyFill: Bokslutskommuniké 2015

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 34
619 KSEK (36 096 KSEK) under 2015. En omsättningsminskning med ca 4%,
ca 1 500 KSEK

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev
- 1 986 KSEK (- 954 KSEK).

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1-4 , 2015 (Kvartal 1- 4, 2014) KSEK

Omsättning: 34 619 (36 096)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 403 (-382)
Resultat efter finansiella poster: - 1 986 (-954)
Rörelsemarginal %: - 4,05 (-1,06)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 53 538 316 (48 609 379)
Resultat per aktie, kr: -0,037 (-0,020)
Soliditet %: 50,40 (45,89)

Kommentarer

Omsättningen i koncernen minskade från 36 096 KSEK till 34 619 KSEK,
en omsättningsminskning på ca 1500 KSEK (4% %). Förlusten efter
finansiella poster ökade med 1 000 KSEK jämfört med föregående
period. Av förlusten kan ca 1 000 KSEK härledas till etableringen i
Tyskland.

Anledningen till förlusten är den fortsatt långa införsäljningstiden
av EasyFills patenterade produkter. Trots positiva signaler från
marknaden där det mesta pekar på att marknaden mognar, har det
riktiga genombrottet skett långsammare än ledningen uppskattat. En
konservativ bransch och den inbyggda trögheten hos de multinationella
kunderna gör försäljningsprocesserna långa men testinstallationer med
positivt utfall i bla, England, Tyskland och Sydafrika visar att
bolaget är på rätt väg och åt rätt håll.

Trots ett minusresultat för helåret 2015 ser företagsledningen och
styrelsen fram emot ett spännande 2016 där de första, förhållandevis
stora ordrarna redan inkommit. En kraftig utväxling på de tester som
genomförts är också att vänta.

Väsentliga händelser 2015

Patent

Under 2015 beviljades bolaget ytterligare patent. Bland annat för
RotoShelf Mono i USA.

Företrädesemission jan 2015

Under hösten 2014 konstaterade styrelsen för EasyFill att bolagets
likviditet var ansträngd och därför beslutades att EasyFill skulle
genomföra en företrädesemission. Teckningsperioden var 26/1 - 6/2
2015 och emissionen övertecknades vilket gav ett kapitaltillskott
före emissionskostnader om 9,7 MSEK.

Uppstart av EasyFill GmbH i Tyskland

I slutet av maj 2015 grundades EasyFill GmbH med kontor i Köln,
Tyskland. Bolaget blev operativt den 1/8. Då den tyska marknaden är
ca tio gånger så stor som den svenska och VD för det tyska bolaget
har omfattande kontaktnät med kyltillverkare och butikskedjor
beslutades att satsa på en etablering på den tyska marknaden. Under
hösten 2015 har EasyFill GmbH genomfört flertalet viktiga möten med
beslutsfattare för de centrala butikskedjorna och kyltillverkarna
samt knutit kontakter med eventuella partners för distribution och
montering.

Kunder och prospekt

Nedan följer en kort genomgång av en del av de projekt som initierats
och genomförts under 2015.

EasyFill GmbH - Tyskland

· I skrivande stund har endast en installation skett i Tyskland
sedan starten av dotterbolaget i Tyskland men ett flertal
beställningar finns från flera olika stora butikskedjor och leverans
kommer att ske första halvåret 2016. Beställningar finns på:

SwingOut Ambient, testleverans kommer att ske under mars 2016 till två
stycken butiker ingående i en stor butikskedja. Båda dessa butiker
skall total byggas om hösten 2016 och om testet faller väl ut kommer
SwingOut bli standard i butikerna. Butikskedjan med ca 4000 butiker
är även engagerade från centralt håll och bevakar utfallet från
testerna noga.

RotoShelf i kyldiskar kommer att levereras på test till ca 10 butiker
under våren 2016.

· EasyFill GmbH har sedan starten undersökt möjligheterna med en
nationell återförsäljare för att snabbare få större spridning och en
potentiell partner har hittats och skall utvärderas under det
kommande året.

Tillverkare

· Europa - Bolaget samarbetar med flertalet kylskåps- och
kyldisktillverkare i Europa.

· o EasyFill har under 2015 anpassat RotoShelf till två kylskåp i en helt ny serie till en av världens största tillverkare av kommersiella kylskåp.
· § En av dessa kylskåp visades upp vid mässan Brau Beviale i
Nürnberg i november och fick ett mycket gott mottagande och EasyFill
har därefter fått initiala order på RotoShelf från tillverkaren.

· o Till bolagets mångåriga samarbetspartner i Turkiet har det under 2015 både levererats plasthyllor samt tagits emot kommission för den äldre RotoShelf- varianten som tillverkaren producerar i egen regi.

· o Till den svenska marknaden levererades kontinuerligt RotoShelf avsedd för kyldiskar genom den största aktören på marknaden. Från små antal ökade orderingången mot slutet av året.

· USA
· o Under våren 2015 levererade bolaget ett antal RotoShelf enheter till en av de större tillverkarna av kyldiskar, primärt för interna tester och utvärdering. De egentliga testerna påbörjades av olika anledningar först under hösten. Samtidigt som dessa tester genomfördes påbörjades diskussioner om utformningen av ett avtal.

· Australien/Nya Zeeland
· o Till en av de ledande tillverkarna av kommersiella kylskåp i denna region skickades under våren ett antal hyllor för genomförande av marknadstest med en större kund. Testet initierades under höst/vintern 2015. Preliminär första feedback talar om en nöjd kund.

· Övriga
· o Till en kylskåpstillverkare i mellanöstern levererade EasyFill ritningar och hyllor för ett mindre marknadstest tillsammans med en, i området, betydande tillverkare. Trots framgångsrikt test, med positiv feedback från kunden har tillverkaren ännu inte fått några ordrar på kylskåp utrustande med RotoShelf.

Återförsäljare

· Bolaget har under 2015 arbetat intensivt med befintliga
återförsäljare med målet att få dem att komma igång ordentligt.

· Sydafrika
· o Bolagets återförsäljare i Sydafrika har under stora delar av 2015 genomfört tester av RotoShelf för kyldiskar för olika typer av mejerivaror tillsammans med en av de mest betydande livsmedelsbutikskedjorna. Resultaten som visas upp är häpnandeväckande. Ett halvårslångt test har visat en drygt 40 procentig minskning av svinnet på produkterna på RotoShelf-hyllorna samtidigt som påfyllningstiden minskat med drygt hälften samtidigt som försäljningen ökat med runt 10%. Detta i jämförelse med kedjans andra butiker i området som ökat i svinn och tappat försäljning. Butikskedjan tittar på en bred utrullning av RotoShelf och beslut på omfattning väntas fattas under första halvan av 2016.

· NorgeNya återförsäljare har inte aktivt eftersökts under 2015 då
bolagets ledning ansett att en hög servicegrad till de befintliga har
varit prioriterat.

· o I Norge har bolagets samarbetspartner M&F-Systemer tagit stora steg under 2015 och där pågår centrala förhandlingar med i stort sätt alla de stora livsmedelsbutikskedjorna

·

Butikskedjor

· Bolagets ledning tog under 2015 ett strategiskt beslut att
fokusera på och prioritera butiksledet.

· o Flertalet möten med både internationella och nationella butikskedjor har genomförts och konklusionen är att det strategiska beslutet var rätt - butikskedjorna är nyckeln till framgång och stort genombrott.

· o Specifikt projekt:

Under början av 2015 meddelade bolaget via PM att en av världens
största butikskedjor med huvudkontor i Frankrike var intresserade av
att genomföra ett pilotprojekt med SwingOut Ambient (EasyFills unika
lösning för Först in - Först ut för torra, ej kylda, varor). Trots
flertalet möten har den planerade installationen inte genomförts
under 2015. Anledningen är inte ointresse utan omorganisationer och
intern kommunikation hos den mycket stora aktören. När de bedömer att
de är redo står EasyFill rustade att genomföra testet med kort
varsel.

Framåt

Den grund som lagts under 2015 i form av utvecklingsarbete, marknads-
och kundbearbetning har inneburit att bolaget har en mycket stark
framtidstro.

Inkomna ordrar på flertalet av bolagets produkter via EasyFill GmbH,
där kunderna är några av de största tyska livsmedelsbutikskedjorna
ger en framåtanda och ett momentum att satsa ännu hårdare.

Detta i samband med ett antal bekräftade ordrar på RotoShelf för
läskedryckskylskåp med leverans under våren 2016 och indikationer på
att det bara är toppen på ett isberg samt ett återförsäljarnätverk
som gjort kraftiga marknadsbearbetningar som nu börjar bära frukt,
gör att bolaget aldrig tidigare haft en så välfylld orderbok som nu.
För att inget missförstånd skall uppstå skall det dock påpekas att de
ordrar bolaget har erhållit ännu är relativt små och på intet sätt i
närheten av de mål bolaget har.

Bolaget har för avsikt att öka försäljningen betydligt under kommande
år och detta ska genomföras via nya och befintliga samarbeten med OEM
tillverkare, återförsäljare och butikskedjor och på, i princip,
samtliga kontinenter.

Ny egen produkt på marknaden

EasyFills produkter för kylenheter har fram tills nu utvecklats för
att monteras in i andra leverantörers produkter där kompromisser får
ske för att bolagets roterande hyllor skall passa. EasyFills
målsättning har varit och är att våra och leverantörernas produkter
skall skräddarsys för varandra, något som är svårt och tar lång tid.

På bolagets hemsida kommer, inom kort, mer information om produkten
ColdFront att visas upp. Huvudkomponenten i ColdFront, som i sin
helhet tillverkas hos underleverantörer, är EasyFills patenterade
SwingOut. Produkten har visats som koncept för marknaden och
intresset är stort från, framförallt, våra samarbetspartners i Norge,
eventuell bolagspartner i USA samt den Tyska marknaden.

Ny potentiell partner på den amerikanska marknaden

En ny intressent med brett kontaktnät mot livsmedels- och
servicehandelsbutiker över hela USA och verksamhet i samtliga segment
där EasyFills produkter passar har begärt möte och vill diskutera
vägar till ett samarbete. Bolaget är ytterst framgångsrika på
butikskonceptmarknaden och har idag samarbetsavtal med samtliga av de
25 största butikskedjorna i USA. Bolagets affärsidé är att finna
produkter som man kan tillverka och lansera i USA under eget namn
eller i Joint Venture bolag, något man varit och är ytterst
lyckosamma med. För EasyFill är dylikt samarbete mycket intressant
eftersom bolaget på det sättet får total tillgång till hela den
amerikanska marknaden med samtliga av bolagets patenterade produkter.
Möten har hållits i Europa under februari och i början av mars kommer
bolagets VD Håkan Sjölander samt Hans Bergh från bolagets styrelse
att på plats träffa företagsledningen i Texas där målsättningen från
båda parter är att lägga grunden för samarbetsavtalet. Texasbolagets
VD har deklarerat att man så snabbt som möjligt vill skriva avtal
eftersom EasyFills produkter passar dem och USA marknaden ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.