Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

EasyFill: EasyFill AB (publ.) - kvartalsrapport 2, 2016.

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till
26 918 TSEK (19 389 TSEK) under kvartal 1+2, 2016, en ökning med 43%.
Försäljning av drickakylar genom Enjoy Sales ökade med ca 3 MSEK (ca
20%) medan framförallt försäljning av roterande hyllor (RotoShelf +
SwingOut) genom Easyfill ökade med ca 4,5 MSEK, +185%. Marginalen
ökade något.

Bolaget visar ett resultat före skatt på - 2 022 TSEK (-631 TSEK), en
försämring med ca 1,4 MSEK som följd av att bolaget fr.o.m. 1/1
inlett avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader (919 TSEK),
kostnader för uppstart i Tyskland (1200 TSEK) och kostnader för
listbyte till First North (190 TSEK).

Nyckeltal i koncernen, TSEK
Period: Kvartal 1+2, 2016 (Kvartal 1+2, 2015) TSEK
Omsättning: 26 918 (19 389)
Rörelseresultat före avskrivningar: -687 (- 337)
Resultat efter finansiella poster: -2 022 (- 631)
Rörelsemarginal %: -6,0 (-1,7)
Antal aktier: 55 377 365 (53 538 316)
Resultat per aktie, SEK: -0,0365 (-0,01)
Soliditet %: 45,3 (54,0)

Redovisning av resultat och kommentarer.

Enjoy Sales AB (helägt dotterbolag för försäljning av kylar på den
svenska marknaden)

Försäljning av läskedrycksskåp i Enjoy Sales har under årets första
sex månader jämfört med samma period 2015 ökat med ca 3 miljoner
(20%) vilket är glädjande och visar att bolagets affärsidé i Sverige
vad gäller läskedryckskylskåp är rätt.

EasyFill AB (moderbolag i koncernen med produktansvar för RotoShelf
och SwingOut)

Finansiella kommentarer:

Under juni månad genomfördes en kontant nyemission genom optionslösen
om 3 MSEK och konvertering av lån med 2,5 MSEK. Både lager och
kundfordringar ökade som följd av den kraftigt ökade försäljningen
vilket delvis finansierades genom en ökning av leverantörsskulder.

Antal aktier

Uppgår efter emissionerna till 55 377 365 varav 2 003 335 av serie A
och 53 374 030 av serie B. Inga optioner och konvertibler är
utestående.

Som ovan konstaterats leder en kraftig ökning av försäljningen till
ett ökat behov av rörelsekapital. Både lager och kundfordringar har
som synes ökat i takt med försäljningen. Bolaget står som tidigare
meddelats inför en kraftig expansion på tre nyckelmarknader, USA,
Tyskland och Sydafrika. Intresset från dessa och andra marknader har
som tidigare meddelats varit mycket stort, nya förfrågningar inkommer
'by the day'. Bolaget står inför 'an unprecedented window of
opportunity' som en av våra internationella samarbetspartners
uttryckte det nyligen. Som exempel deltar bolaget genom tre av
Tysklands största tillverkare av kyldiskar på Euroshop i Düsseldorf i
mars nästa år, där alla tre kommer att visa upp RotoShelf inbyggda i
egna kylmöbler i egna montrar. Trots att dessa tre tillverkare kommer
EasyFill att ställa ut i egen monter på Euroshop i Düsseldorf i mars
2017 för att där visa våra andra patenterade produkter. För att möta
upp mot de krav dessa och andra partners och kunder ställer på
Bolaget behöver inte bara organisation och rutiner förstärkas, utan
även det egna kapitalet. Styrelsen planerar därför under hösten någon
form av kapitalförstärkning.

Arbetet med listbyte till First North har legat i träda under sommaren
men kommer nu att slutföras snarast.

Försäljning:

Ökade med 43% framförallt tack vare RotoShelf och SwingOut på flera
olika marknader i världen och lägger nu grunden för framtida
försäljningar.

EasyFill Germany GmbH

Den 1 april 2016 började Nurettin Özencay som Area sales manager hos
EasyFill Germany GmbH. Han har flerårig erfarenhet från
retail-branschen och var tidigare anställd som teknisk säljare på
Remis.

Under kvartalet har verksamheten i det tyska bolaget fortsatt på samma
sätt som tidigare; individuella butiksbesök görs och produkterna
förevisas i det rullande "showroom", den lätta lastbil, som utrustats
med Bolagets produkter. Från dessa besök har flertalet orders
mottagits och installationer utförts av både RotoShelf för kylskåp
och kyldiskar samt butikshyllsystemet SwingOut Ambient för ej kylda
varor. EasyFill har nu bearbetat den Tyska marknaden i snart ett år
och intresset för EasyFills produkter är stort från de stora butiks-
och bensinkedjor och ett flertal testinstallationer har utförts och
utvärderingar sker nu fortlöpande.

För att klara av alla framtida installationer i Tyskland har en
samarbetspartner kontrakterats, samarbetspartnerna skall också agera
som en återförsäljare.

EasyFill Germany har även ställt ut RotoShelf 1250/2 två mässor i
Tyskland. Den ena utställningen skedde i samarbete med Carrier på
butikskedjan Edekas interna mässa. Den andra mässan var en
bensinstationsmässa i Stuttgart där RotoShelf visades upp i bolagets
samarbetsparter, Stracke Ladenbaus, monter.

Under våren har även en film spelats in i en butik i Hamburg. Filmen
visar installation och kundnytta med produkten och handlaren
beskriver själv sin åsikt om installation och användbarhet. Filmen
kan ses på bolagets hemsida, www.easyfill.se, alternativt via denna
länk: https://youtu.be/_xtzuLZqKPw

Samarbetet med den tyska grenen av Frigoglass försätter och båda
parter drar nytta av detta samarbete; Frigoglass får ställa ut fler
kylskåp på marknaden och EasyFill får sälja RotoShelf.

EasyFill AB - marknad Globalt:

Samarbetspartners:

USA:

Under kvartalet slutfördes förhandlingarna med Marco Company och
EasyFill America har startats upp. I ett Initialskede skickas
plasthyllor och diverse delar från Europa till USA men intentionen är
att inom en förhållandevis snar framtid tillverka stålramar och
plasthyllor på plats i USA.

EasyFill America visade upp sina produkter för marknaden på
branschmässan FMI show i Chicago under slutet av juni och intresset
från besökarna var stort. Representanter från Marco Company och deras
kunder talade om "Homerun", "slam dunk" och "Game changer". Kort
efter mässan skickades EasyFills produkter till Walmarts huvudkontor
i Bentonville för genomgång.

FMI show kunde ses som startskottet för EasyFills lansering av
RotoShelf och SwingOut i USA och intresset från marknaden har varit
mycket stort och förfrågningar från butikskedjor som Walmart,
Walgreens, Overweitea och Wakefern, samt produktägare så som
Dr.Pepper har kommit in till Bolaget.

Sydafrika:

Under slutet på april ställde Bolagets återförsäljare ut på SPAR expo
i Kapstaden där flertalet av bolagets produkter visades upp. Efter
mässan har besökarna kontaktats och några inledande installationer
har genomförts.

Bolagets återförsäljare i Sydafrika träffade ett samarbetsavtal med en
av de större tillverkarna av kyldiskar för regionen och avsikten är
att det samarbetet ska leda till tillverkning av plåtdelar till
RotoShelf i deras regi för nyinstallationer på marknaden.

Leveranserna till den butikskedja som tidigare testat RotoShelf för
kyldiskar har fortsatt under perioden och Bolaget skickar ytterligare
en container med hyllor till Sydafrika i början av augusti.

Flertalet butikskedjor och bensinstationskedjor kontaktades under
kvartalet och intresset för EasyFills produkter är stort.

Norge:
Bolagets Norska samarbetspartner har fortsatt som tidigare och
insatserna har börjat göra avtryck på marknaden. Nya förfrågningar
och installationer görs löpande och diskussionerna med de centrala
kedjorna är långt gångna. Bolaget hoppas på en betydande volymökning
under kommande 12 månader.

Övriga:
Bolagets övriga listade återförsäljare har fortsatt att bearbeta sina
respektive marknader och har kommit olika långt. Förutom dessa,
etablerade, partners har Bolaget letat nya lämpliga samarbetspartners
i, i första hand, de stora Europeiska marknaderna. Diskussioner har
påbörjats i Spanien, Storbritannien, Polen och Turkiet. Dock har inga
avtal slutits.

Tillverkare:
De orders som Bolaget fick från en av de största kylskåpstillverkarna
levererade under kvartalet. Totalt handlade det om ca 2000 kylskåp
med RotoShelf fördelat på tre modeller. Uppmärksamma besökare på
Fotbolls EM i Frankrike kunde se kylskåpen på plats. Denna
tillverkare har även beställt en större mängd plastskivor, totalt
20500 skivor, för eftermontering i fyra modeller av kylskåp som ägs
av världens största läskedryckstillverkare. Leverans i mitten av Q3.
Skivorna installeras i kylarna på lutande hyllor för att produkterna
ska frontas automatiskt. Totalt ordervärde ca 72 000 euro.

Under slutet av kvartalet tog Bolaget en mindre uppföljningsorder på
RotoShelf med leverans till mellanöstern.

EasyFill har också initierat diskussioner med en Indisk tillverkare av
kylskåp. En av tillverkarens huvudkunder är den Thailändska delen av
världens största tillverkare av läskedrycker. Avtalet är under
slutförhandling och beräknas vara slutförda under Q3.

Övriga händelser av värde:
Bolaget har anställt James Grey som CFO. James kommer närmast från
Almi i Sundsvall som finansieringsrådgivare och han började på heltid
den 1 juni.

Bolagets nylanserade produkt ColdFront har presenterats för marknaden
på olika sett och den första installationen har gjorts i Tyskland i
samarbete med en av det EasyFill Germany samarbetspartners.

Framåt:
Arbetet att anställa en Nordisk försäljningschef har precis avslutats
när denna rapport skrivs, den anställde i fråga kommer att börja
jobba den 1 oktober, personen i fråga har stor erfarenhet av
branschen och är en ytterst viktig strategisk anställning. Detta
tillsammans med långtgående diskussioner om ett samarbete med en av
de största aktörerna i Europa på produktdisplay-lösningar gör att
Bolaget ser fram emot en snabbare spridning av EasyFills produkter,
inte bara i Norden utan på några av de största europeiska
marknaderna.

Utveckling och förbättring av produkterna fortgår löpande och Bolaget
arbetar med vidareutvecklade versioner av produkterna avsedda främst
för kyldiskar. Mycket fokus kommer att ligga på att lansera ColdFront
som en ersättningsprodukt till dagens omoderna och onödigt
komplicerade kyldiskar. ColdFront med dörrar i kombination med
hyllsystemet SwingOut gör varuhanteringen betydligt effektivare och
med minskning av svinn och ökad försäljning är ColdFront på allvar en
resurssnål butikslösning.

Kommentar från VD:
Att lansera våra produkter på marknaden kostar pengar men med det
stora intresset som finns i princip i hela världen känns
investeringarna rätt. Den stora fördel EasyFill har är att våra
produkter är patenterade och att vi därför kan hålla en bra marginal
på allt vi säljer.

Vår satsning i USA är ytterst spännande och den första 40 fots
container med hyllor har i mitten på Augusti anlänt till EasyFills
Amerikas lager i Fort Worth Texas, Marco Company tillverkar nu alla
ståldelar utifrån ritningar och tekniska specifikationer från v...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.