Du är här

2017-05-30

EasyFill: Kvartalsrapport 1 2017

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 11
074 KSEK (10 116 KSEK) under kvartal 1 2017. En omsättningsökning med
958 KSEK (9,4%)

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev
- 2 225 KSEK (244 KSEK).

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1, 2017 (Kvartal 1, 2016) KSEK

Omsättning: 11 074 (10 116)
Rörelseresultat efter avskrivningar: - 2 003 (- 453)
Resultat efter finansiella poster: - 2 225 (244)
Rörelsemarginal %: - 18,09 (4,48)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 58 453 388 (53 538 316)
Resultat per aktie, kr: -0,038 (0,005)
Soliditet %: 79,64 (47,76)

Allmänna Kommentarer Q1

Q1 2017 präglades av fortsatt marknadsbearbetning på de marknader där
Bolaget fått fotfäste.

Organisationen i Tyskland och Sydafrika utökades med en person på
respektive marknad för att öka försäljningsaktiviteterna.

Bolaget la stora resurser på branschmässan EuroShop som återkommer
till Düsseldorf, Tyskland vart tredje år. Bolaget ställde ut samtliga
produkter mellan den 5 och 9 mars och som brukligt väckte EasyFills
smarta hyllsystem stor uppmärksamhet.

Ny försäljningsdirektörEasyFill AB publ Kvartalsrapport 1 2017-05-30
(http://mbpublicbinaryproxy/Public/11555/2275820/8d5d3427b180f0d2.pdf)

Oliver Eischeid EasyFill GmbH lämnar succesivt VD uppdraget i Tyskland
och är sedan mitten av mars utsedd till försäljningsdirektör i
EasyFill koncernen.

Vidare:

Omsättningen i koncernen ökade med knappt 1 000 KSEK (9,4%). Många
prospektiva affärer är sedan länge på gång med kunder i olika länder
som väntar på slutliga beslut. EasyFill arbetar även hårt för att
finna lämpliga distributionspartners runt om i världen för att en
bredare etablering ska påskyndas.

Under kvartalet inleddes ett tätt samarbete med Ebeco som sedermera
gick samman i sin helhet med EasyFill efter beslut på årsstämman den
27 april 2017. Samgåendet gör att utveckling/anpassning av Bolagets
produkter för olika kyldiskar och butiksinredning kan påskyndas och
att Ebeco även har egen produktion gör att sammanslagningen har
mycket goda förutsättningar att bli ett gott äktenskap.

Väsentliga händelser efter 31/3 2017

Bolaget jobbar fortsatt hårt för att få grepp på marknaden och nå
större försäljningsvolymer och det ska ske genom etablering av
samarbetspartners på olika internationella marknader.

HL Display

Under hösten 2016 inleddes samtal med det internationellt verksamma HL
Display om samarbete. Detta resulterade i ett distributionsavtal som
pressmeddelades den 17 maj 2017.

HL-Display har verksamhet i 50 länder via egna säljbolag och partners.
Huvudmarknader är Sverige, Frankrike och Storbritannien. Bolagets ca
100 säljare gör i snitt 3 kundbesök per dag och således ca 300
kundbesök totalt dagligen.

Alla EasyFills produkter kommer att erbjudas till HL-Displays samtliga
kunder på samtliga marknader.

Nya partners (de väsentligaste)

Utöver samarbetsavtalet med HL Display har EasyFill tecknat
distributionsavtal med australienska Fusion Co, israeliska B-Smart
retail, spanska L.N Avanza Soluciones samt ungerska CoolTech.
Diskussioner pågår med ytterligare återförsäljare.

Samtliga dessa är väletablerade på sina marknader och ser EasyFills
patenterade produkter som bra komplement till befintlig verksamhet
men utan tvekan sticker, förutom HL Display, företaget Fusion Co från
Australien ut.

Fusion Co (Australien o Nya Zeeland)

Fusion Co är ett marknadsledande företag på de marknader man verkar
där en av affärsidéerna är att förenkla för varumärkesägare och
butiker genom minskade kostnader för hantering av varor och därmed
ökad försäljningen. Utifrån ett flertal möten (Skype och fysiska) kan
konstateras att Fusion Co är den precis den samarbetspartnern
EasyFill söker efter.

Fusion Co har påbörjat marknadsbearbetningen med EasyFills samtliga
patenterade produkter i Australien och Nya Zeeland. Initialt kommer
all tillverkning ske i Europa men i förlängningen finns planer på
tillverkning av ståldelarna i Australien genom deras lokala
kontakter.

Efficold, Spanien

EasyFill jobbar på flertalet olika produktsortiment

· Läskedryckskylskåp
· MultiDeck (stora kylmöbler)
· Torra butikshyllor

Delar av koncernledningen i EasyFill kommer från tillverkning av
kommersiella kylskåp, vilket innebär att bolagets första produkt,
RotoShelf patenterades och såldes till tillverkare av
läskedryckskylskåp. EasyFill har hittills tvingats anpassa RotoShelf
till existerande kylskåp vilket fungerat acceptabelt men inte 100%.

Sedan första RotoShelf för kommersiella kylskåp lanserats har målet
varit att forma ett samarbete med en tillverkare som förstått att
skräddarsydda kylskåp för RotoShelf är produkter som har stora
förutsättningar på världsmarknaden.

Sommaren 2016 träffade EasyFill den spanska tillverkaren Efficold, ett
företag ingående i Onera Group med en omsättning på ca 14 BN Euro och
är därmed en av de tio största företagskoncernerna i omsättning i
Spanien.

Efficolds VD och koncernledningen såg omedelbart möjligheterna att man
med skräddarsydda läskedryckskylskåp har möjligheter att nå
ytterligare framgång på marknaden.

Under Q1 2017 har ett flertal möten hållits och i maj 2017 visades den
första skräddarsydda läskedryckskylen (bensinstationsmässan i Munster
i Tyskland). Skillnaden med de RotoShelf Bolaget sålt fram till nu
(och kommer fortsätta sälja) är att Efficold har möjlighet till sex
hyllor för 50 cl pet i sitt kylskåp mot konkurrenternas fem, vilket
ger 20% ökad kapacitet i kylen jämfört med ett standardkylskåp.

Det första kylskåp som lanseras på alla marknader Efficold verkar på,
är en 90cm bred kyl, men redan under hösten 2017 planerar Efficold
att lansera ytterligare två modeller, 60 och 70 cm breda.

EasyFill kommer lansera produkten till samtliga våra egna bolag
(Sverige, Norge, Tyskland, Slovakien, Sydafrika). Dessutom kommer
EasyFills återförsäljare att erbjudas möjlighet att sälja Efficolds
produkter.

Efficold för just nu förhandlingar med Marco Company i USA (det bolag
som samäger EasyFill America med EasyFill AB). Craig Nickell, VD i
Marco Company, säger i sin kommentar att detta kommer öppna den
amerikanska marknaden för dem när det gäller försäljning av
kommersiella kylskåp.

Fusion Co kommer också att lansera produkten i Australien och Nya
Zeeland.

Multideck

En av komponenterna för framgång på marknaden är att de stora
tillverkarna av Multideck (stora kylmöbler) anpassar sina produkter
för EasyFill och sedan sommaren 2016 har detta succesivt hänt.

EasyFills RotoShelf 1250/2 för kyldiskar har testats och godkänts som
certifierat tillbehör till Carriers kyldiskar och detta gör att hela
Carriers försäljningskanal öppnats för EasyFill och RotoShelf.
Carrier är ett globalt företag och ett samarbete med dem skapar
förutsättningar för en bred lansering för eftermontering i befintliga
kyldiskar på marknaden.

Förutom Carrier har som tidigare pressmeddelats har också MultiDeck
tillverkarna Hauser och KMW tagit fram produkter som är anpassade för
EasyFill.

Kunder och prospekt

Nedan följer en kort genomgång av en del av de projekt som initierats
och genomförts under Q1 2017.

Enjoy Sales AB
- Marknadsför och säljer kommersiella kylskåp i Sverige

För Enjoy Sales AB som säljer läskedryckskylskåp till den svenska
marknaden är kvartal 1 en uppstartsperiod för högsäsongen som är
kvartal 2 varje år.

Affärerna flyter på som tidigare år och just nu ser året att bli
enligt budget vilket är i paritet med föregående år.

EasyFill AB
- Utvecklar, marknadsför och säljer RotoShelf och SwingOut
internationellt

Sammanslagning med Ebeco AS/Ebeco s.r.o

Under Q1 lades grunden till den sammanslagning av EasyFill AB och
Ebeco AS/Ebeco S.r.o som slutfördes i samband med Bolagets årsstämma
som hölls den 27 april 2017.

Ebeco har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av hyllsystem
och tack vare en utvecklingsavdelning av högsta kvalitet och en
fabrik med modern maskinpark har man möjlighet att på mycket kort tid
ta fram prototyper till de utvecklingsprojekt som pågår och samtidigt
ha kapacitet att tillverka stora serier. Samgåendet ses som en
avgörande bit i pusslet som EasyFill lägger för snabb etablering i
internationell skala.

För ytterligare information om Ebeco affären hänvisas till
pressmeddelande 2017-03-30 (finns på Aktietorgets hemsida)

Ebeco koncernen ingår i koncernen sedan den 27 april 2017. Kvartal 2,
2017 kommer att vara det första tillfället att rapportera
konsoliderat resultat efter sammanslagningen.

EuroShop

Den 5- 9 mars ställde EasyFill ut på branschmässan EuroShop i
Düsseldorf. Bolaget lade stora resurser på att verkligen göra ett
avtryck på denna mässa och mätt i antalet prospekt var mässan en stor
succé. Förutom EasyFills egna monter fanns Bolagets produkter i fyra
andra företags montrar; Hauser, KMW, Ay-pas samt Proso samtliga
producenter av MultiDeck kyldiskar. Efter mässan har
uppföljningsarbetet pågått och flertalet intressanta
samarbetspartners och potentiella affärer har identifierats och
diskussioner pågått.

Ett bevis på EasyFill framgångsrika mässa är att Bolagets produkter
lyftes fram i det internationella mässmagazinet när mässan
summerades.
http://www.eurocis-tradefair.com/cgi-bin/md_euroshop/lib/pub/tt.cgi/Spot...

Tillverkare:

Under perioden levererade Bolaget plasthyllor till etablerade kunder.
Slutkunderna var tillverkare av läskedryckskylskåp. Bolagets strategi
är att finna distributionspartners och att fokusera på butiksledet,
som drar de faktiska fördelarna av Bolagets produkter.

Samarbeten med flera tillverkare av kyldiskar ledde till att Bolagets
produkter kunde visas upp i flera företags montrar under EuroShop och
att ha etablerade samarbeten är viktigt vid försäljning till
butiksledet.

Avtal skrevs med det spanska bolaget Exkal, internationell tillverkare
av kyldiskar, samt österrikiska kyldisktillverkaren Hauser som är
stor på den tyska marknaden. Hauser visade som första
kyldisktillverkare upp en kyldisk specifikt anpassad till RotoShelf
och man upplevde mycket stort intresse för kyl- och hyllsystem under
EuroShop.

Återförsäljare:

Bolagets återförsäljare i Norge och Belgien har fortsatt sin
marknadsbearbetning och flertalet installationer har utförts på
respektive marknad.

Som tidigare meddelats är det del av Bolagets strategi att knyta
ytterligare återförsäljare till bolaget o...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.