Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

EatGood Sweden AB: Halvårsrapport

Halvårsrapport andra kvartalet 2017

Med fortsatt fokus på försäljning och på att ta oss in på nya
marknader så blev USA riktigt hett och kom på tapeten starkt efter
mässan i Chicago den 20-23 maj. Responsen från marknaden och
besökarna var extremt bra och det kändes verkligen som man kom
därifrån stärkt över vårt uppdrag samt med fullt förtroende om att vi
ligger helt rätt i tiden med produkten Lightfry.

I slutet av juni följde vi upp mässan i Chicago och vi närmade oss den
första ordern. Förhandlingar tog fart och alla pusselbitar, punkter
för diskussion såsom villkor, förutsättningar, priser, garantier mm
genomfördes och vi kom hem med ett utkast på en avsiktsförklaring
(Letter of Intent) som vi kände oss mycket nöjda med. I samband med
att diskussioner intensifierades under kvartalet med USA så drogs
också arbetet igång med UL/ETL certifiering, anpassning av
Lightfryenheten enligt USA standard, som förberedelse inför tänkta
leveranser till USA. Strax efter utgången av Q2 kom den första ordern
från USA - läs vidare under internationellt, Eatgoods största order
hittills.

Försäljning

Under kvartalet så uppgick nettoomsättningen till c:a 298 kkr.
Försäljningen skedde delvis på export likväl som försäljning på
inhemsk marknad. Det negativa resultatet under kvartalet om - 2 064
kkr är inom ramen för förväntningar då marknadsaktiviteter tar tid
innan de ger genomslag i försäljning och resultat. Verksamhetens
resultat har påverkats genom ett intensifierat försäljningsarbete med
förstärkt organisation och mässaktiviteter. Ovanstående ETL/ UL
certifiering för USA marknaden får betraktas som en
försäljningsomkostnad och har under andra kvartalet uppgått till c:a
500 kkr.

Att verka nationellt via återförsäljare och internationellt via
distributörer är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera
marknader på ett mer kraftfullt sätt och för att få en utväxling och
en mycket större genomslagskraft. Denna strategi har vi arbetat och
byggt vidare på under kvartalet.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala medier och mässor

Prioritet nummer ett är att fortsatt skapa kännedom om Lightfry och
trumma in budskapet genom aktiv närvaro i sociala medier, digital
marknadsföring och mässor såväl nationellt som internationellt.

Under kvartal 2 så planerades höstens aktiviteter och mässkalendern
fylldes på.

Mässorna är planerade för en intensiv höst med mycket hög
marknadsnärvaro för att skapa brus och uppmärksamhet och bygga upp
vårt nätverk. På vår hemsida kommer löpande information läggas ut i
vårt kalendarium avseende deltagande på olika mässor och aktiviteter.

Följande viktiga mässor är inbokade för hösten och vi drar igång
direkt i början av september enligt föjande schema:

· 3 september, minimässa med Menigo i Borås
· 6-7 september, Fastfood & Café i Göteborg
· 11 oktober, minimässa Menigo i Sundsvall
· 19 oktober, minimässa Menigo i Malmö
· 25 oktober, minimässa Menigo i Stockholm
· 20-24 oktober, HOST i Milano

HOST i Milano är en av världens största mässor inom
restaurangutrustning med besökare från ett 50 - 60 tal olika
nationer. Många aktörer inom branschen har haft just denna mässa som
språngbräda internationellt för framgång och det skall Eatgood också
ha. Detta är den erkänt största mässan och enligt indikation från
branschen så är det här man har haft bäst erfarenhet och fått de mest
värdefulla kontakterna som resulterat i långa affärsrelationer med
god försäljning. HOST mässan är intressant även ur ett svenskt
försäljningsperspektiv då i princip alla stora aktörer dvs
återförsäljare och grossister och större kunder/kedjekunder besöker
denna mässan.

Sverige

Strategi återförsäljare

Menigo och Martin Servera, avtal klara

Under kvartal 2 så blev det avtal klara med Menigo och Martin Servera.
Nu går det att finna Lightfry i dessa giganters produktportföljer och
vi kan åtnjuta dragkraft från deras säljkårer på marknanden. Syftet i
förlängningen är att kunna nyttja deras position på marknaden med
befintliga kundrelationer och göra gemensamma besök och kundmöten med
väl valda objekt. Det är under kvartal 3 och 4 som vi kommer att
kunna börja se effekt av dessa samarbeten genom ökad försäljning och
omsättning.

Internationellt

Aktuella marknader med närvaro

Avtal med distributör i Norge undertecknat, avtal med distributör i
USA under förhandling.

Holland, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Danmark, Storbritannien,
Israel är alla marknader där vi är aktiva med försäljning via våra
distributörer. Norge, USA, Finland och Saudiarabien ser vi som att de
kommer vara igång och aktiva strax efter sommaren i
augusti/september.

De marknader som visar på störst potential just nu och där vi kommit
längst med marknads-aktiviteter, tester och diskussioner med
potentiella kunder är Holland, Israel, Dubai . Mest intressant ur
volym och total potential är givetvis i förlängningen utvecklingen på
USA marknaden.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

Efter utgången av kvartal 2 så kom den enskilt största ordern för
Eatgood som bolag avseende Lightfry enheter. Den ordern är värd strax
under 3 miljoner SEK och vi ser med stor tillförsikt fram emot
leverans av denna ordern samt fortsatt utveckling på en otroligt
intressant USA marknad.

Med nya avtal på plats med USA, Norge samt Sveriges två största
återförsäljare så har vi positionerat oss väl för en händelserik och
intressant höst och vinter under kvartal 3 och 4.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/halvarsrapport,c2335265
http://mb.cision.com/Main/15408/2335265/715065.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.