Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-30

EatGood Sweden AB: Kommuniké från årsstämma i Eatgood Sweden AB

Den 30 juni, hölls årsstämma i Eatgood Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årstämman beslutade om att utge styrelsearvode om två(2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades även om att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Omval av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om att välja Per-Johan Swartling, Bengt Andersson, Tord Andersson och Henrik Önnermark. Per-Johan Swartling valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om att välja Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB, som revisor intill nästkommande årsstämma 2022, avseende räkenskapsåret 2021.

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med styrelsens förslag till arbetsordning för valberedning.

Årsstämman avslutades

Det noterades under årsstämman att alla beslut på stämman var enhälliga.

Borås i juni 2021

Eatgood Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Hemsida: www.eatgood.se

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.