Du är här

2017-05-22

EatGood Sweden AB: Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari -  31 mars 2017

Redogörelse första kvartalet 2017

Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är
vi nu äntligen och slutligen listade och noterade på Aktietorget med
första handelsdag som var den 27 mars. Totalt fick vi in 12,44 Msek i
emissionen i samband med noteringen på Aktietorget. Enormt mycket tid
har gått till processen kring att bli noterade likväl som den
roadshow som gjordes i samband med nyemissionen för att sprida
kunskapen om Eatgood som bolag och därigenom finna nya och blivande
aktieägare. Vi är väldigt glada och stolta över att vi har tagit oss
hit och nu är det dags att skifta fokus till marknad och sälj vilket
är det vi brinner för och som är grunden i vår verksamhet och
därigenom sätta Lightfry som produkt på marknaden. Marknaden är, vill
jag påstå med oss, inriktad kraftfullt mot trenden hälsa och
hälsosamt. Detta är självklart viktigt och mycket positivt för oss
och vi skall se till att rida på den vågen allt eftersom den byggs
upp och blir större och större.

Försäljning

Under kvartal så uppgick nettoomsättningen till c:a 336.000.
Försäljningen skedde delvis på export till vår nya distributör i
Israel, till ny distributör i Dubai samt till stora idrotts arenor i
Stockholm och Norrköping samt försäljning av mat genom vårt
Streetgood koncept.

Streetgood konceptet är affären som skapar möjligheten till löpande
affärer med löpande och växande intäkter av olika art från t.ex
maskinvaruförsäljning, engångsartiklar, franchiseavgifter,
serviceintäkter osv. Under första kvartalet så har vi börjat att
fakturera mat, engångsartiklar osv om än i mindre omfattning då vi
finns med i två COOP anläggningar.

Streetgood konceptet är nyckeln till framgång men som också kräver
mycket resurser från vår organisation. Detta innebär fortfarande, med
fortsatt begränsade resurser i kvartal 1 att styckeförsäljningen har
varit låg.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala medier och mässor

Prioritet nummer ett nu är att skapa kännedom om Lightfry genom aktiv
närvaro i sociala medier, digital marknadsföring och mässor. Vår
slutsats kring andra svenska bolag som blivit framgångsrika så

är det marknadsnärvaro och mycket mässor som gäller för att mata in
våra budskap hos slutanvändare men likväl för att finna nya
återförsäljare i Sverige och distributörer internationellt som
gäller.

Att verka nationellt via återförsäljare och internationellt via
distributörer är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera
marknader på ett mer kraftfullt sätt och få en utväxling och en
mycket större genomslagskraft.

Som ett led i detta så följer vi upp mässan Café & Fastfood i Kista i
början av februari med deltagande genom och med vår distributör i
USA, på Nordamerikas största mässa i Chicago, NRA Show, den 20-23
maj. Detta är ett otroligt stort steg för oss i våra ambitioner kring
att ta oss mot denna den största marknaden av dem alla avseende
restaurangutrustning.

Ytterligare mässor är planerade inför en intensiv höst med mycket hög
marknadsnärvaro för att skapa brus och uppmärksamhet och bygga upp
vårt nätverk. På vår hemsida kommer löpande information läggas ut i
vårt kalendarium avseende deltagande på olika mässor och aktiviteter.

Sverige

Strategi återförsäljare

Vi jobbar just nu på att slutföra arbetet med att komma in bland de
främsta distributörerna på den svenska marknaden och med ambitionen
att jobba nära dem i deras kundrelationer för att få maximal effekt.
Vi vill ha åtminstone 5-6 aktiva återförsäljare som redan har
kundkontakterna vilket skall vara klart och på plats under 2017.
Givetvis kommer detta innebära stor skillnad för oss när vi kan verka
genom mer än 100 stycken inne och utesäljare, ut mot marknaden genom
befintliga kund och leverantörsrelationer.

Streetgood koncept

De planerade ombyggnationerna av Streetgood enheterna Sisjön och
Stenungsund för att slutgiltigt konceptualisera dem och skapa rätt
miljö och inramning som blir en del av det framgångsrika konceptet
har i vår totala konceptualisering och vision av konceptet fått stryk
på foten, just nu, då kostnaderna anses bli för höga. Vi är fullt
övertygade att det är den enda rätta vägen att gå i förlängningen för
att detta koncept skall lyckas fullt ut hos COOP och för att få denna
totala förnyelse

känslan i butiksmiljöerna och att det därigenom omöjligt kan missas av
kunderna. Wow effekten och budskapet om att nu är något verkligen på
gång är otroligt viktigt för att skapa rätt brus, snack och "ringar
på vattnet-effekten" bland existerande kunder men likväl för att
locka ny kunder.

Streetgood hos ICA Maxi i Linköping

Piloten hos ICA Maxi i Linköping har vi terminerat i samband med att
vi gick i skarpt läge med COOP.

Internationellt

Aktuella marknader med närvaro

Holland, Turkiet, USA, Förenade Arabemiraten, Danmark, Storbritannien,
Israel är alla marknader där vi är aktiva med försäljning via våra
distributörer. Norge, Finland och Saudiarabien ser vi som att de
kommer vara igång och aktiva strax efter sommaren i
augusti/september.

De marknader som visar på störst potential just nu och där vi kommit
längst med marknads-aktiviteter, tester och diskussioner med
potentiella kunder är Holland, Israel och Turkiet. Mest intressant ur
volym och total potential är givetvis i förlängningen är utvecklingen
på den Nordamerikanska marknaden.

Ekonomi - Balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 1 och
perioden 1 jan - 31 mars 2017

Resultaträkning i sammandrag kvartal1, 2017 Q1 2017 Q1 2016

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 336 076 245 934

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm - 1 540 374 -1 080 810

Rörelseresultat före avskrivningar - 1 204 297 -834 876

Avskrivningar - 177 000 -153 000

Rörelseresultat efter avskrivningar - 1 381 297 -987 876

S:a Övriga rörelsekostnader - 747 -1 172

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader - 1 382 045 -989 048

S:a finansiella intäkter och kostnader - 44 842 -50 541

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter - 1 426 887 -1 039 589

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 1 , 2017

Q1 2017 Q1 2016

Lager 3 965 000 3 210 000

Kundfordringar 323 000 303 000

Kassa bank 8 329 000 1 549 000

Eget kapital 11 739 000 2 508 000

Krediter bank 1 540 000 2 629 000

Lev skulder 237 000 152 000

Övr kortfr.

skulder 375 000 327 000

Balans 13 891 000 5 467 000

Soliditet 85% 46%

Ställning per 20170331 avseende:

Likvida medel 9 196 596

Antal utestående aktier 7 504 921

Resultat per aktie -0,19 kr

Kommande informationstillfällen

publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

29 augusti 2017 Halvårsrapport 2017

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets
verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 22 maj 2017

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

EatGood Sweden ABKällbäcksrydsgatan 6, SE-507
42 Borås, SverigeTfn: 033-101180, E-post:
info@eatgood.seOrg.nr: 556800-6703WWW.EATGOOD.SE

EatGood Sweden
ABKällbäcksrydsgatan
6, SE-507 42 Borås,
SverigeTfn: 033
-101180, E-post:
info@eatgood.seOrg.nr:
556800
-6703WWW.EATGOOD.SE

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/kvartalsredogorelse-eatgoo...
http://mb.cision.com/Main/15408/2270755/677797.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.