Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

ECB: Analytiker räknar med oförändrad styrränta idag

(Nyheten skickades första gången den 6 mars)

(SIX) Analytikerna räknar med att Europeiska Centralbanken,
ECB, kommer att lämna styrräntan oförändrad vid 0,75 procent
idag, enligt enkätundersökningar från såväl Dow Jones Newswires,
Reuters som Bloomberg. De flesta ekonomerna räknar vidare med
att räntan hålls på oförändrade nivåer en bra bit in på nästa
år.

Centralbankens välbevakade presskonferens med Mario Draghi
väntas därmed återigen stå i fokus.

"Den stora frågan är hur ECB kommer att svara på den
försämrade politiska situationen i Italien", sade Markits
chefsekonom Chris Williamson.

Danske Bank räknar med att Draghi bekräftar att ECB är redo
att göra "vad som än krävs" men att politikerna först måste
säkerställa att villkoren för obligationsköpen under
OMT-programmet uppfylls.

"Vi förväntar att den penningpolitiska direktionen diskuterar
räntesänkningar och att Mario Draghi sannolikt lämnar dörren
öppen för en räntesänkning under de kommande månaderna vid
presskonferensen", skriver Danske Bank i en kommentar.

Draghi har dock sagt att transmissionsmekanismen är
centralbankens huvudprioritet, vilket är ett meddelande som
indikerar att en räntesänkning skulle leda till någon större
förändring i marknadsräntorna på många håll.

ECB-ledamoten Christian Noyer har också kommenterat att det
inte finns någon större poäng i att sänka räntan med några
punkter om bara det påverkar Tyskland eller kärnländerna inom
EMU.

Commerzbank räknar med att centralbanken kan komma att
revidera upp sina tillväxt- och inflationsprognoser i samband
med presskonferensen. Tillväxtprognosen förväntas komma att
höjas till -0,1 procent (från ett genomsnitt -0,3 procent i
december) och räkna med en inflation på 1,8 procent (från ett
genomsnitt på 1,6 procent i december). Tillväxt och
inflationsprognosen för 2014 förväntas komma att lämnas
oförändrade vid +1,2 respektive 1,4 procent.

Danske Bank räknar med att prognoserna kommer att lämnas i
stort sett oförändrade.

"Inflationsutsikterna kan revideras ned något, vilket ger ECB
ytterligare utrymme att sänka räntan", skriver Danske Bank.

SEB räknar med att ECB kommer att hålla räntorna oförändrade
under de kommande månaderna och att fortsatt riklig
marknadslikviditet gör att det inte förväntas något tryck uppåt
på marknadsräntorna. Diskussioner om exitstrategier anses vara
för tidiga givet den nuvarande fragmenteringen på
finansmarknaderna.

Nordea förväntar oförändrad styrränta och att det inte
meddelas några nya okonventionella åtgärder vid mötet.
ECB-prognoserna över tillväxt och inflation förväntas vara i
stort sett oförändrade. BNP-utfallet för det fjärde kvartalet
2012 var sannolikt något svagare än vad som bedömdes i december.
Det ger ett lägre utgångsläge och kan leda till en marginell
nedjustering av tillväxtprognosen, enligt Nordea som inte heller
förväntar någon konkret hjälp till Italien.

"Det kommer inte att komma någon hjälp till Italien från ECB.
Draghi kommer sannolikt göra det väldigt tydligt att de
nuvarande problemen i Italien ligger utom räckhåll för
penningpolitiken", skriver Nordea.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.