Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-25

ECB: Banker ser begränsad påverkan från initial LTRO-återbetaln

(Nyheten skickades första gången den 24 januari)

(SIX) På onsdag nästa vecka går startskottet för en möjlig
återbetalning av bankernas lån via ECB:s första LTRO-runda
(longer-term refinancing operations). Återbetalningen kan ske
veckovis. Startskottet för en första möjlig återbetalning i den
andra LTRO-rundan är den 27 februari.

I ECB:s första LTRO-omgång lånade bankerna 489 miljarder euro
och i den andra lånades 530 miljarder euro ut, vilket innebär
ett sammanlagt belopp om 1.019 miljarder euro.

En genomgång bland analytiker och ekonomer indikerar att
endast en liten del av de utestående ECB-lånen kommer att
återbetalas vid det första möjliga återbetalningstillfället.
Utfallet kommer att meddelas av ECB idag.

På Barclays analysavdelning är bedömningen att banker kommer
återbetala 200 miljarder under det första och det andra
kvartalet, vilket inte bedöms vara tillräckligt för att förändra
likviditetstillståndet på marknaden eller för att påverka Eonia
fixing-räntan.

Danske Banks analysavdelning är inne på samma spår och
bedömer att mellan 75 och 100 miljarder euro kommer att
återbetalas under den första omgången och att beloppet kommer
växa till 200 miljarder euro under kommande månader.
Uppskattningen är dock mycket osäker, tillägger banken. Även här
är utgångstipset från att minskningen av likviditetsöverskottet
i stort sett inte kommer ha någon inverkan på Eonia fixing.

Skulle det mot förmodan ske en omfattande återbetalning under
den första veckan skulle det kunna tolkas som en signal att en
snabb normaliseringsprocess har inletts, vilket skulle kunna
innebära att Eonia fixing-räntan stiger tillfälligt.

"Om en hög initial återbetalning skulle höja Eonia skulle det
å andra sidan minska incitamentet för ytterligare
återbetalningar under kommande veckor", skriver Danske Bank.

"En gradvis återbetalning av LTRO bör samtidigt ses som en
positiv faktor för riskfyllda tillgångar då det indikerar att
finansieringsmarknaderna för banker fortsätter att förbättras,
och att banker inte längre behöver vara beroende av ECB",
skriver Danske Bank vidare.

Även hos Nordea är bedömningen att den initiala
återbetalningen kommer att vara liten och att det inte kommer
föra med sig någon större förändring på marknadsräntorna. Banken
bedömer att det finns kvar drygt 600 miljarder euro av
överskottslikviditet i systemet och ser man historiskt så
behöver nivån sjunka till mellan 100-200 miljarder euro för att
få en mer märkbar påverkan på de kortaste räntorna.

För att se sådana nivåer skulle det innebära att tidiga
återbetalningar uppgår till drygt 400 miljarder euro, vilket
inte ser sannolikt ut på kort sikt.

När tidiga återbetalningar börjar flöda in kan marknaden
börja prisa in högre räntor på penningmarknaden. Effekten skulle
även kunna visa sig för räntorna med längre löptider och skulle
kunna orsaka viss oro för att en åtstramning av penningpolitiken
möjligen inte är långt borta.

Efter en sannolik inbromsning i återbetalningarna bör det
dock stå klart att den kvarvarande överskottslikviditeten kommer
hålla kvar räntorna på nedtryckta nivåer, skriver Nordea.

Nordeas utgångstips är att det initiala intresset den 30
januari kommer hamna under 100 miljarder euro och att nivån
möjligen uppgår till strax över 200 miljarder under det första
kvartalet.

"De här flödena bör inte flytta dagslåneräntorna i någon stor
utsträckning", skriver banken.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.