Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-13

ECB: BEGRIPLIG ORO ÖVER DEN HÖGA INFLATIONEN - SCHNABEL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det ekonomiska sentimentet ljusnar i euroområdet, samtidigt stiger konsumentpriserna i en allt snabbare takt – något som gör folk oroade.

Det sade Isabel Schnabel, ledamot i ECB-direktionen, på måndagen, enligt ett förskrivet anförande.

Hon noterade att inflationen i euroområdet var 3 procent i augusti, "signifikant" över ECB.s 2-procentsmål. I Tyskland av HIKP-inflationen samtidigt 3,4 procent, den högsta nivån på 13 år, och den väntas fortsätta att öka till slutet av året.

"Folk är begripligt oroade över den utvecklingen. Högre inflation sänker köpkraften och reducerar löner och ränteinkomster i reala termer – det vill säga justerat för inflation", sade Isabel Schnabel.

Hon konstaterade att realräntan på sparkonton i Tyskland är tydligt negativ efter den senaste uppgången i inflationen. Den stigande inflationen har också sammanfallit med en fas med mycket låga eller till och med negativa nominella räntor, vilket förstärker folks oro.

"Denna oro påverkar oss som centralbankirer direkt – givet att ECB har ett tydligt mandat att säkra prisstabilitet. Det är därför viktigt att erbjuda en saklig förklaring till den senaste uppgånggeni inflationen och en bedömning om framtida risker, i synnerhet i Tyskland där många så kallade experter och media åter eldar på folks oro utan att förklara orsakerna bakom prisrörelserna" sade Isabel Schnabel.

Hon noterade att jämförelser görs med förhållandena under Weimarrepubliken, men också till 1970-talet då inflationen i Tyskland var nära 8 procent.

Isabel Schnabel ville i sitt anförande ta upp dessa farhågor, och påpekade till att börja med att dagens höga inflation kommer efter en lång fas med mycket låg inflation, och framhöll samtidigt att inflationen i såväl euroområdet som Tyskland sannolikt kommer att falla noterbart nästa år.

Hon framhöll också att den högre inflationen i dag faktiskt kan vara positiva nyheter.

"Det finns goda skäl att anta att den nuvarande konstellationen av finans- och penningpolitik i euroområdet slutligen kommer att bana väg ut ur lågräntemiljön", sade Isabel Schnabel.

Hon påpekade att ECB:s framåtblickande guidning sätter upp två villkor som måste uppfyllas innan räntan kan höjas:

För det första vill ECB att inflationen ska stabiliseras på 2 procent, men trots dagens höga inflation är det villkoret inte uppfyllt.

"Tvärtemot vissa bedömningar förutser vårt basscenario att inflationen i euroområdet försvagas signifikant från början av nästa år innan de åter faller under vårt 2-procentsmål igen. Detta beror på att inflationstakten nu påverkas signifikant av statistiska effekter. Helt enkelt, inflationen är så hög nu eftersom den var så låg förra året", sade hon.

Det andra villkoret för en räntehöjning är att ECB vill se att 2 procentsmålet kan uppnås inom en nära framtid för att undvika att strama åt policyn för tidigt.

Isabel Schnabel sade att ECB de senaste åren har överskattat inflationen på medellång sikt med en "alarmerande regelbundenhet".

"Men förväntningarna möttes av besvikelser igen och igen. Även om skälen till prognosfelen har varit olika har konsekvenserna varit desamma: en systematisk överskattning av inflationsutsikterna ökar risken för att inflationsförväntningarna ihållande frikopplas från inflationsmålet, och att penningpolitiken justeras felaktigt", sade hon.

Isabel Schnabel påpekade dock att även om ECB:s basscenario pekar mot att inflationen ska sjunka tillbaka under 2-procentsmålet på medellång sikt så bevakar de noga om de underliggande antagandena inte underskattar sannolikheten för en högre inflation de kommande åren.

ECB bevakar bland annat de tilltagande indikationerna på att de nuvarande utbudsstörningarna och råvarubristen kan förlängas.

"Ju längre problemen i leverantörskedjorna håller i sig desto större sannolikhet att företagen kommer att skicka vidare kostnadsökningarna till konsumentpriserna. Vi ser nu att ett ökande antal företag i euroområdet, och i Tyskland, höjer priserna och ytterligare prishöjningar är att räkna med inom en nära framtid", sade Isabel Schnabel.

En annan punkt är att ECB:s modeller kanske inte korrekt kan spegla de långtgående strukturella konsekvenserna av pandemin, som accelererad digitalisering och åtgärder för miljöförbättring – faktorer som också stöttas av regeringarna.

En tredje faktor som kan leda till att inflationsmålet uppnås tidigare än i ECB:s prognoser kan, enligt Schnabel, kopplas till människors förväntningar.

"Stämningen på de finansiella marknaderna förändras. Även om inflationsförväntningarna på medellång och lång sikt ännu är under 2 procent… börjar de sakta men säkert närma sig målet. De är närmare målet än de har varit på 4 år", sade hon.

Folk räknar också med en starkare prisutveckling, vilket kan påverka framtida lönedynamik. Och även om enkäter visar att folk räknar med högre inflation så är de inte mindre optimistiska om framtiden. Köpplanerna har stigit sedan början av året, och hushållens bedömning om deras finansiella situation är nu lika bra som före krisen.

Enligt Isabel Schnabel kan optimismen kopplas till att många ökade sitt sparande under nedstängningarna. ECB uppskattar att hushållen i euroområdet har byggt upp över 500 miljarder euro i extra sparande, över den normala sparkvoten, vilket är "goda nyheter för företagen och ekonomin".

Hon räknar med att såväl privat som offentlig efterfrågan kommer att vara betydligt högre än nivåerna före pandemin under överskådlig framtid. Och ökad omsättning och produktivitetsförbättringar till följd av ökad digitalisering ger utrymme för nya investeringar, jobb och löneökningar – vilket i sin tur kan förstärka efterfrågan uthålligt.

"Så om vi lyckas med att bryta den onda cirkeln av begränsade utrymmen för prishöjningar och sjunkande inflationsförväntningar, då kan vi lämna de negativa räntorna. Det finns tilltagande tecken på att den nuvarande mixen av finans- och penningpolitik kan uppnå detta", sade Isabel Schnabel.

Hon påpekade att det ifrån dagens perspektiv är svårt att bedöma hur snabbt detta kan komma att ske, men ECB:s framåtblickande guidning försäkrar att den inte kommer att agera i förtid på stigande inflationsnivåer.

"Vi kommer bara påbörja normaliseringsprocessen när vi är säkra på att vi trovärdigt uppnår inflationsmålet. Men om inflationen uthålligt uppnår 2 procent oväntat snabbt kommer vi att agera snabbt och beslutsamt", sade Isabel Schnabel.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.