Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

ECB: BEHÅLLER QE-PROGRAM, ÄNDRAR GUIDNING (NY)

(Tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att behålla ramarna för tillgångsköpprogrammen (QE) oförändrade. Samtidigt förändras den framåtblickande guidningen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ECB konstaterar att styrräntorna har varit nära sin nedre gräns under en tid och att inflationsutsikterna på medellång sikt fortfarande är "väl under" målet.

I en strategiöversyn tidigare i juli beslutade ECB att övergå till ett nytt symmetriskt inflationsmål på 2 procent, från det tidigare målet på "under men nära" 2 procent. Att målet är symmetriskt innebär att avvikelser på både upp- och nedsidan är lika oönskade. Tillfälliga avvikelser kan dock tillåtas, där särskilt en formulering om tolerans för en måttlig överskjutning tilldragit sig stort intresse.

Mot bakgrund av översynen ändrar ECB nu sin framåtblickande guidning, där de nu åtar sig att räntorna kommer att vara på nuvarande nivå eller lägre tills ECB-rådet ser att inflationen når 2 procent långt före slutet på prognoshorisonten och uthålligt för resten av prognoshorisonten, och rådet bedömer att realiserade framsteg vad gäller underliggande inflation är tillräckliga för att vara förenliga med att inflationen stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergående period under vilken inflationen är "måttligt över målet".

Tidigare budskap var att räntorna kommer att behållas på nuvarande, eller lägre, nivåer tills inflationen stadigt ligger på en bana mot målet, och det återspeglas i den underliggande inflationen.

ECB lämnar samtidigt storleken på QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) oförändrat på 1.850 miljarder euro, och programmets genomförandetid är fortsatt minst till och med mars 2022. ECB upprepar också att PEPP-köpen framöver kommer att ske i en betydligt högre takt än under de första månaderna på året. Det påpekas dock att hela beloppet inte behöver användas, men samtidigt kan det också rekalibreras om så krävs för att bibehålla gynnsamma finansiella förhållanden för att hjälpa till att motverka pandemins negativa chock mot inflationsbanan.

ECB meddelar också att tillgångsköpen under det tidigare QE-programmet (APP) fortsätter i en månadstakt om 20 miljarder euro. Centralbanken upprepar att APP-köpen kommer att ske så länge som krävs för att stärka den ackommoderande inverkan från räntorna, och upphöra kort innan ECB börjar höja räntan. ECB kommer också att fullt ut återinvestera förfallna obligationer under en utdragen period efter att de har börjat höja räntorna.

ECB framhåller att de är redo att göra mer, om så krävs.

"Rådet är fortsatt redo att justera alla sina instrument, på lämpligt sätt, för att se till att inflationen stabiliseras på sitt 2-procentsmål på medellång sikt", skriver ECB.
Författare Direkt-SE