Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

ECB: BEVAKAR NOGA UTVECKLINGEN I LÅNGA OBLIGATIONSRÄNTOR - LANE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Obligationsräntor är, utöver dess direkta relevans för de företag och regeringar som finansierar sig via obligationsmarknaden, goda tidiga indikatorer på vad som händer i nedströmsstadierna i den penningpolitiska transmissionsmekanismen.

Det sade ECB:s chefekonom Philip Lane på torsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

"I enlighet med detta bevakar ECB noga utvecklingen i långa nominella obligationsräntor", sade han.

Chefekonomen framhöll att bevarandet av gynnsamma finansieringsförhållanden bör involvera en bevakning av indikatorer längs hela transmissionskedjan för penningpolitiken – från den riskfria räntan för staters lånekostnader till kapitalmarknader och till villkor och prissättning i bankutlåning till företag och hushåll.

Philip Lane sade också att ECB kommer att behöva fortsätta att erbjuda riklig monetär ackommodation under en utdragen period, även efter att det desinflationistiska trycket som orsakats av pandemin har avtagit i tillräcklig grad.

"Den postpandemiska utmaningen kommer att bli att säkra att den penningpolitiska hållningen levererar en robust konvergens i inflationen mot vårt mål i rätt tid: i denna kontext sker vår nuvarande penningpolitiska översyn i rätt tid", sade chefekonomen.
Författare Direkt-SE