Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-11

ECB: HANDELSRISKER DOMINERADE DISKUSSION VID RÄNTEMÖTE - PROT

STOCKHOLM (Direkt) Effekten av protektionistisk handelspolitik stod i fokus
för ECB-rådets diskussioner, och minst en ledamot noterade att riskerna mot
de ekonomiska utsikterna nu lutar åt nedsidan.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 13 september som
publicerades på torsdagen, enligt Reuters.

"Rådet var enigt om att bedömningen att riskerna var brett balanserade skulle
bibehållas, också då ekonomins underliggande styrka ansågs begränsa
nedsiderisken mot aktiviteten", framgår av protokollet.

Ledamöterna diskuterade effekten av protektionism för de globala utsikterna.
Förutom direkta effekter från införandet av tullar uttrycktes oro om
möjligheten att handelsspänningarna skulle kunna generera en mer generell
nedgång i förtroendet genom hela världsekonomin. Samtidigt påpekade rådet att
negativa effekter på förtroendet hittills har varit begränsade och att sådana
effekter omgärdades av stor osäkerhet.

En stor del av eurons förstärkning senaste tiden kan härledas till
utvecklingen för den turkiska liran och att effekterna därför sannolikt var
olika i euroområdets länder.

Det argumenterades också för att det kan komma att bli större
spridningseffekter från svagare efterfrågan från utlandet till den inhemska
efterfrågan. Även om effekterna på investeringarna kan ha varit begränsade
hittills, är det inte självklart att så kommer vara fallet även i
fortsättningen.

Även om huvud-KPI fortsatt väntas ligga något under 2 procent under
prognosperioden så bedömdes inflationsutsikterna vara fortsatt på rätt spår.

Samtidigt tycktes osäkerheten kring prognosen avta. Rådets ledamöter noterade
också att löneökningstakten tycks ha ökat. Vilket syntes i flera olika mått,
inklusive avtalade löner, kompensation per arbetare och kompensation per
timme särskilt i länder där konjunkturen var mer mogen.

Den högre lönetillväxten sågs generellt spegla den stramare arbetsmarknaden
och bedömdes vara en nyckelfaktor i det ökade förtroendet för
inflationsutsikterna. Men rådet noterade också att det var fortsatt osäkert i
vilken mån löneökningarna kommer att föras vidare till konsumentpriserna.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.