Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

ECB: Mer stabila finansmarknader 2013 än tidigare... (Forts)

(Kompletterad nyhet med de sista styckena)

(SIX) Vi går in i mer stabila finansmarknader i 2013 än vad
som varit fallet under tidigare år. Betydande ytterligare
ansträngningar behövs dock för att försäkra att vi tar oss ur
krisen.

Det säger Mario Draghi, ordförande för ECB, på måndagen
enligt Dow Jones Newswires.

Tillgängliga indikatorer signalerar ytterligare ekonomisk
svaghet i början av 2013 med anledning av svagt
konsumentförtroende och dämpad internationell efterfrågan. ECB
räknar med en väldigt gradvis återhämtning senare under 2013.

Det återstår dock att se en bestående förbättring i
realekonomin, även om global efterfrågan och bidragande politik
bör arbeta sig igenom ekonomin.

Draghi upprepar att penningpolitiken kommer att vara fortsatt
bidragande och att riskerna mot de ekonomiska utsikterna är
fortsatt på nedsidan. Inflationen förväntas falla under två
procent på kort sikt och utsikterna för inflationen är i stort
sett balanserade. Riskerna för inflationen kommer bland annat
ifrån svag ekonomisk aktivitet och möjlig eurostyrka.

Angående euron är valutakurser inget penningpolitiskt mål,
även om det är viktigt för prisstabiliteten, uppger Draghi.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.