Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

ECB: PROGNOSMAKARE SER HÖGRE INFLATION, BNP-TILLVÄXT – RPT

STOCKHOLM (Direkt) ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att de i juli spår en högre inflation 2021 och 2022 jämfört med förra prognosen i april. De har även dragit upp sina tillväxtprognoser.

Det rapporterar ECB på fredagen.

HIKP-inflationen väntas bli 1,9 procent i år, 1,5 procent nästa år och 1,5 procent år 2023. I förra prognosen spåddes 1,6 procent för i år, 1,3 procent 2022 och 1,5 procent 2023.

Kärninflationen väntas bli 1,2 procent i år, 1,3 procent nästa år och 1,5 procent år 2023. I april spåddes 1,1, 1,1 respektive 1,4 procent.

I år spås en BNP-uppgång på 4,7 procent, vilket sedan följs av 4,6 procents tillväxt 2022 och 2,1 procent 2023. I förra prognosen spåddes BNP öka 4,2 procent i år, 4,1 procent nästa år och 1,9 procent 2023.

Prognosen för arbetslösheten har dessutom justerats ned över hela prognoshorisonten.


Prognos 2021 2022 2023 Lång sikt
==============================================================
HIKP 1,9% 1,5% 1,5% 1,8%
Rev 0,3% 0,2% 0,0% 0,1%
BNP 4,7% 4,6% 2,1% 1,4%
Rev 0,5% 0,5% 0,2% 0,0%
Arbetslöshet 8,1% 7,8% 7,5% 7,2%
Rev -0,4% -0,3% -0,2% -0,2%
==============================================================

Rev avser revidering från närmast föregående prognos.
Bild: Prognos inflation

Författare Direkt-SE