Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

ECB: STRID VÄNTAS PÅ TORSDAG OM TILLÄMPNING AV NY STRATEGI

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) ECB-rådets ledamöter väntas på torsdag strida om hur ECB:s nya strategi ska tillämpas i praktiken, om den betyder en mjukare penningpolitik.

Den 8 juli enades ECB-rådet om sin nya strategi med nytt inflationsmål.

Den nya strategin ger stort utrymme för tolkningar. Hökar och duvor lär tolka saker på sina sätt.

"Det finns gott om handlingsutrymme, som sig bör. Penningpolitik är fortfarande lika mycket konst som vetenskap", sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn efter strategibeslutet.

På torsdag väntas ECB ändra sin framåtblickande guidning. Den nuvarande säger att tillgångsköpen fortsätter och räntorna förblir på denna låga nivå tills inflationsutsikterna stadigt stiger mot inflationsmålet

"Vad vi behöver göra nu är omdefiniera vår framåtblickande guidning så att den är i linje med den strategiska översynen", sade ECB-chefen Christine Lagarde.

Hon, vice ECB-chefen Luis De Guindos och flera andra rådsledamöter har manat till att inte trappa ned på tillgångsköpen för tidigt.

Men vid mötet den 10 juni hävdade hökarna i rådet att tillgångsköpen borde minska något med tanke på bättre utsikter för tillväxt och inflation, enligt ECB:s protokoll.

Den 12 juli sade Luis De Guindos att ECB kommer att besluta om PEPP-övergången "i en nära framtid".

Den nya strategin innebär att inflationsmålet ändras från "under men nära 2 procent" till att nu vara symmetriskt runt 2 procent, alltså en liten höjning.

Både avvikelser över och under målet 2 procent är lika oönskade. Men något intervall för vad som är acceptabelt fastställdes inte.

"Det finns ingen poäng med ett visst förbestämt intervall eller varaktighet", sade franske centralbankschefen Francois Villeroy de Galhau vid G20-mötet i Venedig.

ECB lovar nu att agera särskilt kraftfullt när räntorna ligger nära deras lägre gräns. De senaste åren har låga inflationsutfall lett till lägre inflationsförväntningar.

Inflationsmåttet, HIKP-indexet, ändrades också till att inkludera löpande boendekostnader för ägda bostäder.

Nu skjuter däremot ECB upp sitt beslut om hur tillgångsköpen på 80 miljarder euro i månaden i pandemistödsprogrammet (PEPP) ska fasas ut och hur andra stödköp ska anpassas. Beslut väntas den 9 september.

Den 8 juli klimat antog ECB även en åtgärdsplan för att ta hänsyn till klimatförändringar i penningpolitiken.

Den 14 juli beslutade ECB-rådet att starta ett projekt för att kunna införa en digital euro. Men det stora beslutet om en digital euro ska införas fattas senare.

I mars beslöt ECB höja de månatliga obligationsköpen i PEPP-programmet för att finansieringsförhållande skulle vara fortsatt gynnsamma och motverka stigande obligationsräntor.

Takten på köpen har legat på omkring 80 miljarder euro i månaden jämfört med 60 miljarder i början av året.

Den 10 december utökade ECB-rådet senast PEPP-programmet, då med 500 miljarder euro till totalt 1.850 miljarder euro. Programmet förlängdes till och med mars 2022 från tidigare juni 2021.

Sedan förra rådsmötet den 10 juni april har råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin sjunkit till knappt 69 dollar per fat från drygt 71:75 dollar.

Euron har försvagats något till knappt 1:18 från 1:215.Utveckling sedan förra rådsmötet juni maj april
==============================================================
Inflation (HIKP) y/y 1,9% 2,0% 1,6%
Kärn-HIKP y/y 0,9% 1,0% 0,7%
- Energi 12,6% 13,1% 10,4%
- Livsmedel 0,5% 0,5% 0,6%
- Tjänster 0,7% 1,1% 0,9%
- Varor 1,2% 1,1% 0,7%
PPI y/y 9,6% 7,6%
Arbetslöshet 7,9% 8,1%
Industriproduktion y/y 20,5% 39,4%
Detaljhandel y/y 9,0% 23,9%
M3 y/y 8,4% 9,2%
Lån till hushåll y/y 3,9% 3,8%
Lån till företag y/y 1,9% 3,2%
Kombinerat PMI 59,5 57,1 53,8
Konfidensindikator (ESI) 117,9 114,5 110,5
==============================================================


Författare Direkt-SE