Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-07

ECB: Uteslöt inte mer räntesänkningar vid mars-mötet - protokoll (Ny)

(Nyhet kompletterad med tredje och fjärde stycket)

(SIX) Ledamöterna vid Europeiska centralbanken uteslöt inte vid
mötet i mars att styrräntorna kan komma att behöva sänkas ytterligare
framöver.

Det framgår av det penningpolitiska protokollet från mötet som
presenteras i dag.

"Olika uppfattningar uttrycktes avseende kostnaderna och nyttorna
med att röra sig djupare ned i negativt territorium, samt de
respektive konsekvenserna för formuleringen av direktionens
framåtblickande ränteguidning", heter det i protokollet.

"Å ena sidan kunde en starkare räntesänkning (än den som
genomfördes i mars) övervägas, tillsammans med indikationer om att den
effektiva nedre gränsen i praktiken hade nåtts. Å andra sidan kunde
den föreslagna, begränsade räntesänkningen (som genomfördes) bedömas
som lämplig i det här skedet, givet den nuvarande ekonomiska
bedömningen, samtidigt som det inte heller skulle utesluta möjligheten
och utsikten till ytterligare räntesänkningar ifall det skulle
motiveras av utsikterna för prisstabiliteten", uppges det i
protokollet.

ECB presenterade vid mötet en rad stimulansbesked.

Vid mötet diskuterade ECB att undanta vissa banker från negativ
styrränta, men ECB ansåg inte att undantag var nödvändigt i nuläget,
enligt protokollet.

"När det gäller den ekonomiska analysen rådde bred samsyn mellan
ledamöterna om bedömningen av utsikterna och riskerna kring den
ekonomiska aktiviteten i euroområdet", står det att läsa i
protokollet.

Euroområdets reala BNP fortsatte att växa under fjolårets fjärde
kvartal, och den senaste tidens data hade varit i linje med en
pågående måttlig ekonomisk återhämtning.

"Återhämtningen förefaller dock ha tappat en del momentum", uppgavs
det vid mötet där ECB-tjänstemännens nya ekonomiska prognoser innebar
nedrevideringar.

Sammantaget förväntar sig ECB att euroområdets ekonomi kommer att
fortsätta växa, fast i en mer dämpad takt, samtidigt som riskerna
kring utsikterna överlag anses ligga på nedsidan.

Beträffande prisutsikterna rådde enligt protokollet bred enighet
kring den bedömning som ECB:s chefsekonom Peter Praet presenterade i
början av mötet.

I närtid förväntas inflationen förbli negativ under ett antal
månader, för att sedan stiga senare under året, kopplat till starka
uppåtriktade baseffekter och förväntade oljeprisökningar.

På medellång sikt förväntas inflationen öka i linje med den
ekonomiska återhämtningen. ECB-medlemmar uttryckte oro kring utsikten
att det kan ta längre tid att nå inflationsmålet än vad man tidigare
hade förväntat sig.

Beträffande den framåtblickande ränteguidningen uttrycktes vid
mötet brett stöd för att lägga till formuleringen "...och klart bortom
horisonten för tillgångsköpen".

I den övergripande bedömningen av det föreslagna stimulanspaketet
gjordes vid mötet dock vissa anmärkningar kring effektiviteten i de
tidigare vidtagna penningpolitiska åtgärderna och rörande det
föreslagna paketet. Sådan oro har även uttryckts på marknaden på
sistone, noterades det.

Ledamöter uttryckte överlag förtroende kring effektiviteten hos det
föreslagna åtgärdspaketet, även om något olika uppfattningar
framfördes kring de relativa fördelarna hos paketets olika delar,
heter det i protokollet.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.