Du är här

2017-09-05

ECB: VÄNTAS AVVAKTA PÅ TORSDAG, FOKUS PÅ STARKARE EURO

BRYSSEL (Direkt) ECB väntas på torsdag inte ge besked om någon nedtrappning
och förlängning av tillgångsköpen i QE-programmet. Dock väntas
rådsledamöterna hålla en första diskussion om QE under nästa år, men beslut
kommer tidigast vid oktobermötet.

Däremot väntas ECB-chefen Mario Draghi kommentera eurons förstärkning mot
dollarn på något sätt.

Eurons växelkurs har nått 18-månadershögsta över 1:20 dollar på senare tid.
ECB-ledamöter har oroats och anser att sannolikheten ökar för en försening av
QE-beslutet eller en mer gradvis exit från tillgångsköpen, uppger ECB-källor.

Å andra sidan vill rådsledamoten Ewald Nowotny inte överdramatisera
förstärkningen.

"Vi är nu ungefär där vi var när euron introducerades. Vi har varit under
paritet och vi har varit vid 1:50-1:60 förut. Därför skulle jag inte
övertolka eller dramatisera", sade han i fredags.

Vid ECB:s förra policymöte den 20 juli ansåg ledamöterna att en risk finns att
den gemensamma valutan stärks för mycket, enligt mötesprotokollet.

"Förstärkningen av euron kan delvis ses som en återspegling av förändringar i
relativa fundamenta i euroområdet gentemot resten av världen". Men "det
uttrycktes oro över risken att växelkursen blir alltför stark i framtiden",
löd protokollet.

Slutsatsen mötet drog var att ECB behöver mer policyutrymme och flexibilitet
för att justera policyn och graden av penningpolitisk ackommodering, om och
när det behövs, i vardera riktning.

Mario Draghis standardsvar om euron är att växelkursen inte är ett policymål,
men att det är ett viktigt indata. Lägre importpriser sänker inflationen.

Att QE-programmet kommer att förlängas efter årsskiftet ställer sig även höken
Jens Weidmann, Bundesbankschefen, bakom.

Förväntningarna är att QE avslutas om ett år i september.

I Bloombergs enkät trodde två tredjedelar av de 60 svarande ekonomerna att ECB
inte tillkännager någon förändring av tillgångsköpen på torsdag utan väntar
åtminstone till oktobermötet.

När ECB beslutar om en ändring av QE trodde hela 88 procent att storleken på
de månatliga köpen på 60 miljarder euro sänks och att QE förlängs bortom
årsskiftet.

När neddragningen av köpen börjar väntade sig 77 procent att det sker stegvis,
men ad hoc. Resterande 23 procent trodde på att ECB ger en förutbestämd bana
för neddragningen.

Neddragningen väntades börja i januari och hålla på i nio månader.

Vidare väntas ECB hålla styrräntan och depositräntan oförändrade på torsdag
och hela vägen fram till halvårsskiftet 2018. Hela 55 procent av ekonomerna
trodde att den första höjningen kommer först 2019.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1.707,1
miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Inflationen i euroområdet steg i augusti till 1,5 procent från 1,3 procent i
juli, nästan enbart beroende på högre energipriser.

Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) låg
stilla på 1,2 procent i augusti från juli.

Energipriserna steg i augusti till 4,0 procent från 2,2 procent i juli.

Livsmedel, alkohol och tobak låg kvar på 1,4 procent, tjänster förblev på 1,6
procent och industrivaror var stilla på 0,5 procent.

Industrins producentpriser sjönk till 2,0 procent i juli på årsbasis från 2,5
procent i juni.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten stilla på 9,1 procent i juli från
juni. Det var den lägsta siffran sedan februari 2009.

Industriproduktionen i euroområdet sjönk med 0,6 procent under juni månad,
jämfört med en månatlig uppgång på 1,2 procent i maj.

Detaljhandelsförsäljningen steg 2,6 procent i årstakt i juli efter en ökning
på 3,3 procent i juni.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har stigit till drygt 52 dollar
per fat från omkring 49:50 dollar vid förra ECB-rådsmötet den 20 juli.

Euron har stärkts till strax under 1:19 dollar från 1:15 vid förra mötet.

Framtidstron steg i augusti till den högsta nivån sedan juli 2007, alltså före
finanskrisen, enligt EU-kommissionens konfidensindikator ESI. Indikatorn
nådde 111,9 i augusti, upp från 111,3 i juli.

Bland enskilda sektorsindikatorer steg finansiella tjänster överlägset mest.
Mindre uppgångar noterades för tjänster, industri och hushåll.

Sjönk gjorde dock indikatorerna för detaljhandeln och byggsektorn.

Även euroområdets ledande indikator för företagsklimatet BCI steg i augusti,
till 1,09 från 1,05 i juli.

Inköpschefsindex (PMI) för industrin och tjänstesektorn låg kvar på 55,7 i
augusti från juli.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för
penningmängden (mätt som M3). I juli sjönk M3 till 4,5 procent från 5,0
procent i juni.

M3 sjönk till ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent efter att ha legat över
åtta månader i rad.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari
2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 sjönk till 9,1 procent i
juli från 9,7 procent i juni.

Bland privata krediter låg lånen till hushållen stilla på 2,6 procent i
årstakt i juli från juni. Företagslånen steg till 2,4 procent från 2,1
procent.
---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.