Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-06

ECB: VÄNTAS AVVAKTA PÅ TORSDAG, PLAN FÖR NEDTRAPPNING OFÖR

BRYSSEL (Direkt) Europeiska centralbanken väntas på torsdag åter avvakta med
nya signaler om att minska stimulanserna av ekonomin.

Tidigare i år väntade finansmarknaden att ECB-rådet vid torsdagens möte, i
samband med sin prognos, börja signalerandet med att ändra sin
framåtblickande guidning om tillgångsköpen.

Nu väntas ECB skjutas upp ändringen till nästa prognos, vid junimötet.

Inflationen håller sig envist kvar långt under ECB:s mål, "under men nära 2
procent". I februari var den 1,2 procent. Samtidigt har tillväxten varit
starkare än väntat även om viktiga indikatorer nu vänt ner.

Förväntningarna är ändå att tillgångsköpen (de kvantitativa lättnaderna, QE)
trappas ned under hösten och upphör vid årsskiftet.

Vid januarimötet var flera ECB-ledamöter redo att ge en signal genom att ta
bort löftet om att utvidga QE-programmet vid behov, enligt mötesprotokollet.
Men majoriteten ansåg att en sådan förändring inte var motiverad ännu.

På torsdag väntas ECB-chefen Mario Draghi upprepa budskapet om ECB:s tro på
inflationsbanan, tålmodighet och uthållighet med den förda politiken.

Belgiens centralbankschef Jan Smets sade för två veckor sedan att eurons
styrka inte är oroande. Men problem kan uppstå om volatiliteten i eurokursen
blir överdriven på grund av konkurrensdevalveringar, sade han.

Den 26 oktober beslöt ECB-rådet att halvera de månatliga tillgångsköpen till
30 miljarder euro från årsskiftet 2017-2018. Köpen ska hållas på denna nivå
åtminstone till slutet av september 2018.

ECB står beredd att fortsätta QE tills dess att det syns en uthållig justering
av inflationsbanan som är förenlig med ECB:s inflationsmål, sade
centralbanken då.

Bloombergs enkät bland 53 ekonomer visade på en förflyttning av
förväntningarna när ECB ändrar sin framåtblickande guidning om QE från
marsmötet till den 14 juni. Övervikten för juni var dock knapp (39 mot 37
procent).

Annars låg förväntningarna fast: I juli tillkännager ECB ett slutdatum för QE.
Programmet förlängs till slutet av december 2018 och från oktober halveras
storleken på köpen än en gång, nu till 15 miljarder euro per månad.

Enkäten visade att ECB väntas höja depositräntan för första gången under andra
kvartalet 2019.

En viktig förändring var att styrräntan nu väntas höjas samma kvartal och inte
under tredje kvartalet 2019, som tidigare antagits.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt statsobligationer för totalt
1.933,9 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Inflationen i euroområdet sjönk åter i februari till 1,2 procent från 1,3
procent i januari. Det berodde huvudsakligen på fallet i livsmedel, alkohol
och tobak, som sjönk till 1,1 procent från 1,9 procent.

Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) låg
däremot stilla på 1,0 procent i februari från januari.

De volatila energipriserna sjönk nu bara till 2,1 procent från 2,2 procent.

Dock steg både tjänster och industrivaror med en tiondels procentenhet.
Tjänster steg till 1,3 procent och industrivaror till 0,7 procent.

Vidare sjönk industrins producentpriser till 1,5 procent i januari på årsbasis
från 2,2 procent i december.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten stilla på 8,6 procent i januari från
december, den lägsta nivån sedan oktober 2008.

Industriproduktionen i euroområdet steg med 0,4 procent under december månad,
jämfört med en månatlig uppgång på 1,3 procent i november.

Detaljhandelsförsäljningen steg 2,3 procent i januari från 2,1 procent i
december.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har sjunkit till drygt 64:50
dollar per fat från 71:00 dollar vid förra ECB-rådsmötet den 25 januari.

Euron har försvagats något till drygt 1:23 dollar från drygt 1:24 vid förra
mötet.

Framtidstron sjönk i februari till 114,1 i från 114,9 i januari, enligt
EU-kommissionens konfidensindikator ESI. Decembersiffran på 115,3 var den
högsta noteringen sedan oktober 2000.

Alla enskilda sektorsindikatorer sjönk utom tjänstesektorn. Mest sjönk
hushåll, följt av industri, detaljhandeln, byggsektorn och finansiella
tjänster.

Det sammanvägda inköpschefsindexet PMI sjönk i februari till 57,1 från 58,8 i
januari.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för
penningmängden (mätt som M3). I januari låg M3 stilla på 4,6 procent från
december.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari
2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 steg till 8,9 procent i
januari från 8,7 procent i december.

Bland privata krediter låg lånen till hushållen kvar på 2,9 procent i årstakt
i januari från december. Företagslånen steg till 3,4 procent från 3,1
procent.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.