Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

ECB: VÄNTAS HÅLLA STÖDKÖP STILLA PÅ TORSDAG, FOKUS PÅ SIGNALER

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) ECB-rådet väntas avstå från nya policybeslut på torsdag och i stället bereda vägen för beslut i december om utfasningen av PEPP, obligationsköpen som har bekämpat coronapandemin.

På torsdag väntas Europeiska centralbanken också bli tvungen att kommentera finansmarknadernas ändrade syn om när den första höjning av depositräntan kommer. Marknaden spår nu en höjning sent 2022, som är snabbare än tidigare väntat.

Synen utgår från att ECB underskattar den framtida inflationen.

I september sköt inflationen upp i euroområdet till 3,4 procent, flaskhalsar uppstår i leveranskedjor och EU-länderna håller krismöten om skenande energipriser.

I förra veckan bemötte ECB:s chefekonom Philip Lane den ändrade synen och sade att marknaden nog inte helt hade insett vad ECB:s guidning betyder.

ECB:s huvudscenario är fortfarande att inflationsuppgången är till största del övergående. Ännu finns inga tecken på andrahandseffekter, sade Finlands centralbankschef Olli Rehn i förra veckan.

Italiens centralbankschef Vincenzo Visco sade att ECB kommer att fortsätta med en ackommoderande penningpolitik.

Ändå visade protokollet från förra rådsmötet den 9 september att uppåtriskerna för inflationen diskuterades allt mer.

I utfrågningen i Europaparlamentet den 27 september sade ECB-chefen Christine Lagarde att ECB noga kommer att följa fyra områden för inflationsutvecklingen: flaskhalsar, löneökningar, sparkvoten och inflationsförväntningarna.

Vid rådsmötet den 9 september beslöt ECB-rådet att dra ner på den månatliga takten av obligationsköpen i PEPP-programmet.

I december väntas ECB besluta att starta utfasningen av PEPP till i mars. Men ECB uppges inte ha bestämt sig hur tomrummet efter PEPP ska fyllas. Flera rådsledamöter vill ha kvar en flexibilitet för att kunna skala upp nya krisstöd vid behov.

Ett alternativ är att skapa ett nytt obligationsköpprogram för att motverka turbulens när PEPP försvinner.

Ett annat alternativ är att ECB utökar sitt gamla, mindre QE-program för tillgångsköp, APP, som startade 2014. APP köper obligationer för 20 miljarder euro per månad.

Den 20 oktober meddelade en av ECB-rådets främsta hökar, Bundesbankschefen Jens Weidmann, att han avgår av personliga skäl efter tio år på posten.

Han lämnar bara två år in på sin andra åttaåriga mandatperiod som Bundesbankschef.

Jens Weidmann har konsekvent ansett att ECB har underskattat inflationshotet.

Sedan förra rådsmötet den 9 september juli har råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin stigit till drygt 86 dollar per fat från omkring 72:50 dollar.

Euron har försvagats till 1:16 dollar från drygt 1:18 dollar.


Utveckling sedan förra rådsmötet sep aug juli
============================================================
Inflation (HIKP) y/y 3,4% 3,0% 2,2%
Kärn-HIKP y/y 1,9% 1,6% 0,7%
Energi 17,6% 15,4% 14,3%
Livsmedel 2,0% 2,0% 1,6%
Tjänster 1,7% 1,1% 0,9%
Varor 2,1% 2,6% 0,7%
PPI y/y 13,4% 12,1%
Arbetslöshet 7,5% 7,6%
Industriproduktion y/y 5,1% 9,7%
Detaljhandel y/y 0,0% 3,1%
M3 y/y 7,9% 7,6%
Lån till hushåll y/y 4,2% 4,2%
Lån till företag y/y 1,5% 1,7%
Kombinerat PMI 56,2 59,0 60,2
Konfidensindikator (ESI) 117,8 117,6 119,0
============================================================


Författare Direkt-SE