Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-08-01

ECB: Väntas lämna styrräntan oförändrad vid 0,75 % - SIX

(SIX) De flesta ekonomer räknar med att Europeiska
centralbanken på torsdag lämnar styrräntan oförändrad vid 0,75
procent. Vissa bedömare håller dock dörren öppen för att det kan
bli en styrräntesänkning med 25 punkter till 0,50 procent.

Det framgår av SIX Market Estimates undersökning av en rad
bankers bedömningar.

Efter ECB-ordförande Mario Draghis tal i torsdags om att ECB
avser göra vad som än krävs inom sitt mandat för att skydda
euron har förväntningarna på nya åtgärder stigit och
stabiliserat marknaderna, särskilt beträffande Spaniens
statspapper.

Draghi påminde i talet om att räntespreadar som stör
penningpolitikens transmissionsmekanism kan bli föremål för
åtgärder. Flera bedömare tror därför att programmet för stödköp
av euroländernas statspapper (SMP) kommer att återstartas. Vissa
tror att ECB redan har gjort det, andra tror att ett beslut tas
vid torsdagens möte medan vissa väntar sig att programmet kommer
att inledas i september.

Flera banker anser dock att det är ett problem att ECB:s
innehav av statspapper ser ut att vid en eventuell
betalningsinställelse, såsom i fallet Grekland, vara
prioriterade framför innehav som finns hos aktörer i privat
sektor, såsom affärsbanker och försäkringsbolag.

Bedömarna räknar överlag inte med att ECB på torsdag meddelar
en tredje runda med generösa långfristiga lån till bankerna.
Flera tror dock att det kan bli aktuellt senare i år.

Commerzbank - Tror att ECB sänker styrräntan senast vid
september-mötet.

Credit Suisse - Anser att Draghi har signalerat att betydande
ECB-åtgärder är nära förestående. Räknar med att ECB återupptog
betydande stödköp av statspapper (SMP) på andrahandsmarknaden
senast efter direktionsmötet den 26 juli. Tidigare
interveneringar har inte varit framgångsrika så ECB kommer att
behöva köpa mer och med större övertygelse. Ett alternativ är
att ECB väljer att stödköpa tills den del av räntespreadarna som
anses vara överdrivna har eliminerats. Ett annat alternativ är
att ECB väljer att agera för ökad sannolikhet för att ESM ska få
en banklicens och därmed utökad eldkraft. Båda alternativen vore
kraftfulla. Det är i nuläget inte troligt med nya långfristiga
lån till bankerna, enligt Credit Suisse.

Danske Bank - Anser att Draghis kommentar om att "Tro mig,
det kommer att vara tillräckligt" visar att betydande åtgärder
är på väg. Tror dock att ECB kanske inte kommer att kunna
leverera något specifikt redan på torsdag eftersom mer
koordinering med EFSF, Italien och Spanien kan behövas. Menar
att Draghis kommentarer förefaller ha varit en överraskning för
många av hans kollegor, vilket tyder på att Draghi inte säkrade
stöd för åtgärderna före London-talet i torsdags. Därför finns
det risk för marknadsbesvikelse på torsdag, går resonemanget.

Goldman Sachs - Anser att ECB har kvar en hel del verktyg och
att frågan snarare handlar om vilka verktyg man vill använda.
Bland standardverktygen kan ECB sänka styrräntan, sänka
inlåningsräntan till negativa nivåer eller ge en guidning om
framtida räntebana. Bland de extraordinära åtgärderna återfinns
sänkta säkerhetskrav, mer långfristiga lån till bankerna, att
öka bankers incitament att köpa statspapper från perifera
euroländer, återstart av programmet för stödköp av statspapper
(SMP) eller att ge räddningsfonderna banklicenser hos ECB. Det
råder dock viss osäkerhet kring huruvida det sistnämnda
förslaget vore i linje med EU-fördragen, medger Goldman Sachs.

Morgan Stanley - Tror på oförändrad styrränta på torsdag, men
bedömer att ECB kommer att sänka styrräntan ned mot historiskt
låga 0,25 procent under det andra halvåret. Tror att
inlåningsräntan kan bli negativ. Marknaden vill ha klarhet kring
hur eventuella stödköp av statspapper kommer att äga rum, vilka
instrument som kommer att köpas, vid vilka nivåer som
transmissionsmekanismen anses störas och huruvida de köpta
statspapprena i likhet med fallet Grekland kommer att få
senioritet vid betalningsinställelse, alltså prioriteras framför
statspapper som ägs av privata aktörer. Risk för
marknadsbesvikelse om ECB inte besvarar dessa frågor. Tror att
ECB så småningom kan komma att genomföra rena kvantitativa
lättnader, även om det inte är förstahandsalternativet.
Kvantitativa lättnader blir först aktuellt när konventionella
åtgärder som räntesänkningar och icke konventionella åtgärder
som LTRO är uttömda. Hindren för rena kvantitativa lättnader är
stora, menar Morgan Stanley.

Nordea - Räknar inte med någon styrräntesänkning före
september-mötet. Tror att det bara blir muntligt stöd från ECB
på torsdag. Det kan dock komma signaler om att interveneringar
från räddningsfonden EFSF är nära förestående, signaler om att
ECB intervenerar tills allt pappersarbete kring EFSF är klart
och signaler om att ESM i slutänden kanske kommer att erhålla en
banklicens hos ECB och därmed få nästan obegränsad förmåga att
intervenera. Nya långfristiga lån till bankerna är inte aktuellt
i nuläget, enligt Nordea.

SEB - Tror på oförändrad styrränta och relativt små
förändringar i centralbankens bedömningar av ekonomin och
inflationen. Ser det inte som troligt med ytterligare treårslån
till bankerna. Utökade obligationsköp har blivit ett mer troligt
verktyg.

UBS - Tror att ECB sänker styrräntan i september, men tror
inte på att inlåningsräntan sänks till negativa nivåer. En
fortsättning på stödköpen av statspapper (SMP) är troligt. Att
Spanien inte har många emissioner i augusti tyder på att
stödköpen kan komma att senareläggas till september. Räknar med
en ny runda med långfristiga lån till bankerna senare i år.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.