Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Ecoclime: Ecoclime Group AB beslutar om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800 ("Ecoclime" eller
"Bolaget") beslutar med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den
23 maj 2017 om en företrädesemission om högst 2 793 966 aktier av
serie B, samt högst 1 396 983 teckningsoptioner av serie TO 1.
Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om två (2) aktier
och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i
företrädesemissionen tillförs Bolaget 11,7 MSEK före
emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK). I den mån
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier
tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den
teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta
framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 139
698 SEK (till kvotvärde 10 öre per aktie) och högst 11,3 MSEK (till
högsta kurs 8,06 SEK per aktie).

Bakgrund

Den 1 juni 2017 meddelades att Bolaget gjort ett förvärv av Flexibel
Luftbehandling AB ett lönsamt bolag med omsättning på 33 MSEK. Ett
antal ytterligare förvärv utvärderas för närvarande. För att
tillförsäkra bolaget kapital för expansion via fler förvärv under
nästa år, har styrelsen beslutat föreslå en nyemission om maximalt
11,7 + 11,3 MSEK, totalt högst 23 MSEK.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid åtta (8) innehavda aktier per avstämningsdagen den
6 november 2017, berättigar till teckning av en (1) Unit. En
befintlig aktie ger en (1) uniträtt och det krävs åtta (8) uniträtter
för att teckna en (1) ny Unit.

· Teckningskursen uppgår till 8,40 SEK per Unit bestående av två (2)
aktier och en (1) teckningsoption, varvid aktierna emitteras till en
teckningskurs motsvararande 4,20 SEK och teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt.

· Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 7 november
2017.

· Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i
emissionen är den 3 november 2017. Första dag exklusive rätt att
deltaga i emissionen är den 6 november 2017.

· Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden
från och med den 9 november 2017 till och med den 24 november 2017,
genom samtidig betalning. Teckning av Units utan stöd av uniträtter
ska ske under samma tidsperiod och betalas inom tre (3) bankdagar
från det att styrelsen beslutat om tilldelning och avräkningsnota
erhållits.

· Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från
och med den 9 november 2017 till och med den 22 november 2017.

· Handel med BTU:er äger rum på Aktietorget under perioden från och
med den 9 november 2017 och fram till dess att emissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket.

· Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den
2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie i Bolaget
till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig
handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 27
april 2018, dock högst 8,06 SEK och lägst 10 öre (kvotvärdet).

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett
Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.ecoclime.com
samt från www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Kontakt

Ecoclime Group

Lennart Olofsson

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ

www.ecoclime.se

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23:e oktober 2017.

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare
inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen,
återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering
i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclime-group-ab-beslutar-om-foret...
http://mb.cision.com/Main/11665/2373112/739959.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.