Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Ecoclime: Ecoclimes dotterbolag SDC Automation ökade omsättningen kraftigt i Q4

SDC Automation, som integrerar fastighetsautomation i fastigheter bl a
med en egen molnbaserad IoT-plattform, ökade nettoomsättningen med
160 % under fjärde kvartalet 2019. För helåret ökade
nettoomsättningen med 91 %. Det framgår av Ecoclimes
bokslutskommuniké som presenterades tidigare idag.

Den förbättrade kvartalsomsättningen har flera orsaker, främst den
rekordstora orderingången under senare delen av 2018 och hela 2019
och de tilläggsorder som följt av projekten.

"När vi summerar kvartalet är det en kombination av nya projekt och
merförsäljning i befintliga projekt som resulterat i den kraftiga
omsättningsökningen. Våra kunder hyser ett stort förtroende för oss
och den fastighetsautomation vi levererar, vi får ett allt större
ansvar i de fastigheter där vi kommit in" säger SDCs VD Mathias
Lindberg. Han fortsätter "Ett exempel är det projekt vi påbörjade
under 2018 där vi skulle utföra BMS (Building Management Systems) i
en av tre serverhallar för en internationell leverantör av web
service-lösningar. Under 2019 utökades uppdraget till att omfatta
ytterligare två serverhallar. Arbetet i de tillkommande
serverhallarna bestod av både nyinstallation samt att, under full
drift, ersätta en tidigare BMS-installatörs hård- och mjukvara med
SDCs automationslösningar. Utöver det ser vi att vår molnbaserade
IoT-plattform SDC Optima ligger helt rätt i tiden. Tack vare den har
vi vunnit flera nya order till olika kunder, vilket också bidragit
till omsättningsökningen under perioden."

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och
miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och
affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och
processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar
innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av
energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av
fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket
(tidigare Aktietorget). ecoclime.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclimes-dotterbolag-sdc-automati...
https://mb.cision.com/Main/11665/3034420/1193272.pdf

Författare AktieTorget News