Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-29

Ecoclime: Företrädesemission kraftigt övertecknad

Ecoclime Group AB har slutfört den företrädesemission av units
bestående av aktier och teckningsoptioner, som löpte mellan den 9
november och den 24 november 2017. Teckningsgraden i
företrädesemissionen uppgick till 149 % och tillför Bolaget 11,7 MSEK
före emissionskostnader.

Företrädesemissionen baserades på beslut av bolagsstämman den 23 maj
2017. Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt
11,0 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 94 procent av
företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av
units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 6,5 MSEK. Därmed
tecknades totalt 17.5 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av
företrädesemissionen.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i
enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den
9 november 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom
avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 29 november
2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit
tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Ecoclime med 279
396,60 SEK och antalet aktier med 2 793 966 st. Efter nyemissionen
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 396 983,60 SEK medan antalet
aktier kommer att uppgå till 13 969 836 stycken. Antalet
teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 396 983 stycken och
kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod
SE0010546721.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas
på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat
nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier
och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad
aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj
2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen
på aktien, dock till minimum cirka 0,1 SEK (kvotvärdet) och maximalt
8,06 SEK, under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två
(2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27
april 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på
AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Kommentar Lennart Olofsson, VD

"Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra
planer att ta nästa steg enligt vår accelererade tillväxtstrategi
innefattande förvärv och licenssamarbeten".

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Kontakt

Ecoclime Group AB
Lennart Olofsson
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se
Storgatan 38, 903 26 UMEÅ
www.ecoclime.se

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29:e november 2017.

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare
inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen,
återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering
i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/foretradesemission-kraftigt-overtec...
http://mb.cision.com/Main/11665/2402724/759605.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.