Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Ecoclime: Styrelsen tecknar fullt i optionsprogram

Samtliga styrelseledamöter som innefattas av Ecoclimes aktieoptionsprogram om totalt 500 000 aktieoptioner har valt att teckna sig för sina andelar i optionsprogrammet med villkor som baseras på två oberoende värderingar utförda av ledande internationella revisons- och rådgivningsbolag, enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingar som resulterat i ett optionspris om 2,9 kr per aktieoption och ett lösenpris om 21,67 kr/aktie efter tre år.

Optionsprogrammet innefattar ytterligare ett erbjudande till samtliga anställda om totalt en miljon optioner med samma villkor per aktieoption. Ett erbjudande som för närvarande genomförs inom Ecoclime. Syftet med optionsprogrammen är att skapa ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget och är en följd av årsstämmans beslut den 5 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Författare Cision