Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

ECOMB: Ingen insiderinformation i ECOMB AB (publ) som förklarar dagens kursuppgång

Se Pressmeddelande

Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i ECOMB
ABs (publ) aktie, vill Bolaget härmed informera om att det, enligt
styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning
eller kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya
ingångna kundavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör) som
föranleder dagens kursutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar,
företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra
prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från
fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den
internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska
vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som
genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar
och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000
aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista.
Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecomb/r/ingen-insiderinformation-i-ecomb-ab--...
https://mb.cision.com/Main/11614/3038270/1196084.pdf

Författare AktieTorget News