Du är här

2018-08-28

EcoRub: EcoRub har tecknat en avsiktsförklaring gällande konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

Gratis teckningsoptioner kommer att delas ut till aktieägarna.

Avsiktsförklaringen med European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean gäller en
finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev
med tillhörande teckningsoptioner. Gratis teckningsoptioner kommer
att delas ut till aktieägarna. Avsiktsförklaringen innebär att ett
avtal kan skrivas under inom en månad. Finansieringslösningen medför
att EcoRub kan erhålla upp till 20 MSEK i form av konvertibelt lån
under en 18-månaders period, varav 10 MSEK skall betalas ut inom 12
månader.

Målsättningen är att EcoRub inte ska behöva hela denna finansiering
innan företaget uppnår positivt kassaflöde för den ordinarie
verksamheten.

Kursen för det konvertibla lånet för omvandling till aktier är vid
första tranchen om 5 MSEK 95 % av kursen vid tillfället för
undertecknandet av avsiktsförklaringen. Därefter är kursen för de
följande trancherna på 2,5 MSEK 93 % av kursen vid utbetalningen av
tranchen. En engångsränta på 5 % av tranchbeloppet skall betalas ut
vid tranchtillfället. Konvertiblerna skall omvandlas till aktier inom
12 månader. Vid varje tranch ska teckningsoptioner erbjudas som
motsvarar 35 % av antalet aktier som kan konverteras i tranchen.

Aktieägare i EcoRub erbjuds utan kostnad en teckningsoption per aktie.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktier till samma kurs
som gäller för den första tranchen, vilken är 95 % av kursen vid
tillfället för undertecknandet av avsiktsförklaringen. Sista dag för
handel i EcoRubs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner
är 2018 09 20. Teckningsoptionerna skall genom Euroclears försorg
placeras på aktieägarnas konto vid tidpunkt som fastställs senare.
Teckningsoptionerna skall lösas vid tidpunkt som fastställs senare.
Den exakta kursen presenteras i samband med att avtalet skrivs under.
Av kostnadsskäl kommer ingen handel med optioner att ske.

När avtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund
undertecknats presenteras detaljerna.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR
- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget
blandar termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som
trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/ecorub-har-tecknat-en-avsiktsforklari...
http://mb.cision.com/Main/11601/2595940/898532.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.