Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

EcoRub: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin femte konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e
oktober 2018 har de begärt konvertering av fem notes.

Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio
notes. Tjugoen av dessa har konverterats tidigare. Nu ska nu fem
konverteras till aktier. Värdet av dessa notes var 500 000 SEK.
Konverteringskursen för den första tranchen är 95 % av den lägsta
dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan
för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för
begäran om konvertering som var 2019 01 29. Priset på de
konverterade aktierna blir 0,17 SEK.

500 000 SEK motsvarar 2 941 176 B-aktier. Det innebär en utspädning
från 85 282 667 aktier till 88 223 843 aktier och motsvarar 3,4
procent.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 januari 2019.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR
- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget
blandar termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som
trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/european-high-growth-opportunities-se...
https://mb.cision.com/Main/11601/2728406/983416.pdf

Författare Aktietorget