Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-10

EcoRub ökar omsättningen under första halvåret

Miljöteknikbolaget EcoRub ökar omsättning och redovisar minskad förlust
under första halvåret 2017.

Bolaget omsatte 2,1 miljoner kronor under halvårsperioden, januari-juni,
att jämföra med 0,9 miljoner under motsvarande period i fjol.

"Intäktsökningen 2017 jämfört med samma period 2016 beror till stora delar
på order på mattor till skjutbanor. Leveransen av ordern har tidigarelagts
av kunden. Fler sådana är på gång som ska levereras under året", skriver
bolaget i rapporten.

Resultatet efter finansnetto blev -0,2 miljoner (-2,8) och resultatet per
aktie uppgick till 0,00 kronor (-0,15).

Bolagets likvida medel vid periodens slut låg på 0,45 miljoner kronor
(0,34).

På årsstämman i juni 2017 redogjorde styrelsen för olika möjliga metoder
för EcoRub att skaffa investeringskapital och presenterade den investerare
som EcoRubs styrelse överväger att sluta avtal med som är Bracknor
Investment Group i Dubai.

"Det bolaget (Bracknor, reds anmärkning) har tre investeringar i företag
som är listade på finska Nasdaq. En investering är slutförd. En har kommit
halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen känner därmed en trygghet i att
investeraren är seriös. Bracknor har också nyss investerat i ett Svensk
företag som är listar på First North nämligen MediRätt. 147 536 har lagts
ned i kostnader för detta avtal exklusive arbetstid.

Denna finansiering med Bracknor ska göra det möjligt att genomföra den plan
som presenterades i juni 2016 på årsstämman med syfte att expandera de
nuvarande marknaderna med satsningar på ytterligare försäljningsresurser.
Arbete med att skapa en produktionspark och marknader för formsprutade
gummiprodukter skall också igångsättas", skriver bolagets vd Åke Paulsson i
en rapporten.

Vidare uppges att under första halvåret 2016 har fusionerna av
dotterbolagen EcoElast
AB, ProFarma AB och Holmsunds Golva AB genomförts. Första stegen för att
fusionera med det sista dotterbolaget Ergomina AB har tagits och kommer att
genomföras under andra halvåret 2017.

Därtill uppges att det inför årsstämman i juni 2017 verkställdes tre lån
från större aktieägare om 500 000 vardera som planeras omvandlas till
konvertibla lån på extra bolagsstämma i augusti 2017.

Newsroom
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.