Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

EcoRub: Revision av EU-projektet ACE för perioden 2010-2012

I juni 2016 begärde EASME och genomförde en revision av den
verksamhet som bedrevs i EU-projektet ACE under åren 2010 - 2012.

Det projektet har haft redovisningar av räkenskaperna som godkänts av
programmet vid två tillfällen. Dessutom har två olika auktoriserade
svenska revisorer kontrollerat bokföringen och redovisat detta till
programmet. Redovisningen har skett enligt de mallar som projektet
levererat till EcoRub. Flera kilo med dokument har skickats till
Bryssel i samband med redovisningar av räkenskaperna.

EASME`s revisorer har väntat med att lämna en redovisning till oss
tills efter att de fått besked från EcoRub att finansieringen med
Bracknor har beslutats om och att första överföringen av pengar har
skett.

Den redovisning som revisorerna kommit med har skett enligt nya
retroaktiva regler.

Bland annat krävs att resor ska särredovisas så att det framgår vilka
kostnader som hänför till en viss resa och vilka besökarna har varit
och motivet till detta. Den typen av redovisning gjordes inte i
bokföringssystemet när det skedde och det är ytterst svårt att nu upp
till 8 år efter det att händelsen skedda kunna återskapa detta. I och
med detta dras resekostnaderna bort från stödet.

Vidare har man nu andra bedömningar av lönekostnaderna. Det EcoRub
redovisat är de faktiska kostnaderna för lönerna till de som deltagit
i projektet enligt det regelverk som gällde då. Nu gör man en annan
bedömning.

EcoRub kommer naturligtvis att gå igenom redovisningen och i sin tur
påpeka felaktigheter.

Som högst kan ca 1 miljon återkrävas.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2017.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att
blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material -
ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är
bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att
materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för
formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom
plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och
skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/revision-av-eu-projektet-ace-for-peri...
http://mb.cision.com/Main/11601/2390544/751735.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.