Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

Effnetplattformen AB: Effnetplattformen AB (publ): Genomför riktad emission av B-aktier i samband med fastighetsförvärv

Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Effnetplattformen"), har
beslutat att genomföra en riktad emission av 84 929 772 B-aktier i
samband med att dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB"), genom sitt norska
dotterbolag förvärvar en fastighet i centrala Oslo för ca 4 500 MSEK
(4 300 MNOK).

Enligt vad som offentliggjorts via separat pressrelease förvärvar SBB
genom förvärv av bolag DNB Bank ASA.s huvudkontor i centrala Oslo för
ca 4 500 MSEK (4 300 MNOK). I samband med förvärvet har styrelsen i
Effnetplafformen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman
den 16 januari 2017, beslutat om riktad emission 84 929 772 B-aktier.
Teckningsberättigad i emissionen är, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, Meteva AS, säljare av fastigheten.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att
genomföra en snabb kapitalanskaffning på de villkor som gäller för
emissionen, vilket har bidragit till att möjliggöra ett snabbt
slutförande av förvärvet av ovan nämnda fastighet.

Emissionskursen uppgår till 5,53 NOK per B-aktie och baseras på den
emissionskurs till vilken Effnetplattformen emitterade stamaktier av
serie A och serie B i samband med förvärven av SBB (efter dess
förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden
Holding AB samt Sörmlandsporten AB. Emissionskursen bedöms som
marknadsmässig i beaktande av affären som helhet.

Slutlig registrering av de nyemitterade B-aktierna i Euroclear kommer
att ske när Nasdaq First North godkänt en ny bolagsbeskrivning och
övriga noteringsåtgärder avseende den nya verksamheten, vilket
beräknas ske under mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 07.00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B).
Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger
bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé
att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på wwww.effnetplattformen.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/effnetplattformen-ab/r/effnetplattformen-ab--p...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.