Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2017

Luleå, 27 oktober 2017 --Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2017

* Koncernens omsättning under perioden uppgick till MSEK 10,3 (8,51) eller
SEK 1,28 (1,181) per aktie.
* Rörelseresultatet under perioden uppgick till MSEK 4,0 (4,51).
Nettoresultatet uppgick till MSEK 3,6 (3,61) eller SEK 0,45 (0,501) per
aktie.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till MSEK
4,02(5,31) eller SEK 0,492(0,731) per aktie.
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till MSEK 28,8 (28,63) vilket motsvarar SEK 3,19 (3,953) per
aktie.
* Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 43,7 (38,63) eller SEK
4,83 (5,343) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 94 (933) procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter periodens slut slutförde Effnetplattformens tidigare dotterbolag
Effnetplattformen Ventures 2 AB ("EPV2") förvärvet av samtliga aktier i
spelbolaget GoldBlue Plc. EPV2 bytte dessförinnan namn till GoldBlue AB. De
som var aktieägare i EPV2 före dessa åtgärder (och vilka till större delen är
identiska med Effnetplattformens nuvarande aktieägare) ägde därefter cirka 5
procent av kapitalet i GoldBlue AB. GoldBlue AB avser att ansöka om notering
på Nasdaq First North inom kort. Vidare information om GoldBlue AB finns
www.goldblue.eu där intresserade redan nu kan anmäla intresse för
emissionen som kommer att äga rum i samband med den planerade noteringen.
Effnetplattformen har förbundit sig att teckna 1 MSEK i denna emission.

Fotnot 1: Avser proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för
motsvarande period. Förra moderbolaget (med annat organisationsnummer men
tidigare med samma namn) är numera namnändrat till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ).

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med
Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16
har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar proforma2ingående
balansräkning och proforma kassaflödesanalys transaktioner tillhörande den
nya koncernen.

Fotnot 3: Avser proforma för den tidigare Effnetplattformen-koncernen för
motsvarande tidpunkt

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör,aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46
(0)920 60918

Sten Sundén, Finanschef,sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida:www.effnetplattformen.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08:15 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på
Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (
www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med
verksamhet inom
avancerad digital kommunikation.
Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på
moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera,
investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för
våra aktieägare.
Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (
www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression
som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i
mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB
och om dess produkter förIP Header Compression(IPHC),Robust Header
Compression(ROHC),Backhaul Header Compression(BHC) ochInternet of Things(IoT)
besökwww.effnet.com.

Effnetplattformen 2017 Q3
http://hugin.info/164811/R/2144941/822309.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.